Swedish Research Institute for Mining, Metallurgy and Materials
2222 Swerim namnlogo 2004 eye
2014 greybord
Visa webbversion
Nyhetsbrev februari 
2361 IMG 8338 redigerad LOW
640x640transp
Äntligen på plats här på Swerim!
640x640transp
Det har varit intensiva och spännande veckor sedan jag började den 1 februari, och jag har redan hunnit med att träffa flera av våra kunder och samarbetspartner. Det känns otroligt inspirerande att få vidareutveckla Swerims organisation och erbjudande för våra kunder.

Vi är verksamma inom en rad högintressanta områden som koldioxidneutral stålproduktion, pulvermetallurgi och cirkulär ekonomi, liksom utveckling av nya tillverkningsprocesser, material och produkter – alla mycket viktiga områden för att bibehålla industrins konkurrenskraft på sikt. Det nya Swerim har här en unik position då vi via våra duktiga medarbetare och välutrustade laboratorier och pilotanläggningar täcker hela värdekedjan från råmaterial till färdig produkt.

Vår målsättning är givetvis också att vidareutveckla och skapa nya samarbeten med andra institut och högskolor för att på ett bättre sätt kunna kraftsamla och optimera våra gemensamma resurser och kompetenser för industrins bästa.  Viktigt är även att förfina samarbetsformerna tillsammans med våra kunder för att kunna öka effektiviteten i våra insatser – därför ser jag fram att möta så många av er som möjligt kommande år.

Vill avslutningsvis passa på att tacka min företrädare Göran Carlsson som slutar på Swerim den sista februari. Han har lagt ned ett betydande och värdefullt arbete under Swerims första månader efter bildandet, TACK Göran!!

Pontus Sjöberg, vd

2345 IMG 8289 redigerad LOW
640x640transp
Landshövdingen på besök
640x640transp
Norrbottens Läns Landshövding Björn O. Nilsson besökte Swerim i Luleå den 13 februari. Under besöket diskuterades bland annat forskningsinstitutens roll i Sverige och dess betydelse för svensk industri.

– Hela positioneringen av institutssektorn är väldigt viktig, liksom hur man ser på utvecklingen av instituten framöver. Det som är väl positionerat idag är demoanläggningar, men det är också viktigt att ytterligare utveckla institutens koppling till akademien, säger Björn O. Nilsson. Läs mer
640x640transp 2350 sten w webb tidning
Bästa artikel inom fogning! 640x640transp
640x640transp
Vår medarbetare Sten Wessman är en av fyra forskare som tillsammans vann "2018 Welding in the World Best Paper Award" för bästa artikel på sin excellenta forskning.

Ett stort grattis till Vahid Hosseini, Högskolan Väst och Innovatum, Leif Karlsson, Högskolan Väst, Dirk Engelberg, University of Manchester samt Sten Wessman, Högskolan Väst och Swerim. Länk till artikeln
640x640transp
2347 ASL Slag Atomisation Sept  09 022 640x640transp
640x640transp Förstudie om ny HF-ugn
640x640transp
640x640transp Swerim genomför en förstudie för att inventera underlaget för en ny HF-ugn till pilotverksamheten i Luleå.

Smältugnar i storleksordningen 150-500 kilo är viktig och kostnadseffektiv utrustning för metallurgisk processutveckling. Då efterfrågan på försök i denna skala är fortsatt hög genomför vi nu en förstudie för att inventera underlaget för en en ny HF-ugn på minst 300 kg till pilotverksamheten i Luleå. Läs mer
640x640transp 2341 best paper
Bästa föredrag utsett! 640x640transp
640x640transp
Fyra av Swerims medarbetare, Lena Sundqvist Ökvist, Lars-Erik From, Martin Ölund och Joel Orre, har tillsammans med Bo Sundelin och Hesham Ahmed tilldelats 2019 AIST Environmental Technology Best Paper Award för sitt föredrag ”Lowering of CO2 emissions at the BF by using biocoal – Theoretical and practical possibilities and limitations”.

Föredraget presenterades vid AISTech-konferensen i Philadelphia i maj 2018.
640x640transp
2354 LiU AM grupp LR 640x640transp
640x640transp Ny medlem till arenan för additiv tillverkning
640x640transp
640x640transp Linköpings universitet, LiU är senaste tillskottet till Svenska arenan för additiv tillverkning av metaller.
– Det här innebär att i stort sett alla universitet i Sverige med verksamhet inom AM nu är medlemmar i arenan, säger säger Annika Strondl vid Swerim och koordinator för Arenan.

LiU jobbar främst inom karakterisering av mikrostruktur och mekaniska egenskaper, livslängdsfrågor samt topologioptimering och design för AM. Arenan har nu 32 medlemmar varav 18 företag, 1 kommun, 2 institut och 11 universitet. Läs mer om arenan
640x640transp 2353 Pelle Melin (2) LOW
Pelle Mellin en av åtta utvalda 640x640transp
640x640transp
Pelle Mellin är en av åtta som beviljades 2,5 miljoner kronor i bidrag till doktorandstudier av Stiftelsen för strategisk forskning.
– Vi ska med hjälp av Uppsala Universitet utveckla en magnesiumlegering för implantat. Legeringen ska brytas ned i kroppen i lagom hastighet och även vara utskrivbar i en 3D-skrivare, berättar Pelle Mellin, Swerim.
Läs mer

640x640transp
Ur kalendern
640x640transp
11–15 mars: Certifierande plastsvetskurs, EPW (5 dagar)
14 mars: Additiv tillverkning framtidens teknik
910 april: Industrikurs i tribologi med fokus på företagsnytta
10 april, 2024 maj, 25 september: Circular residue usage in the metallurgical industry
24 april: Precipitation in stainless steels & nickel base alloys
22 maj: Workshop: Developing industrial hydrogen where are we going?

Läs mer och anmäl dig på www.swerim.se/kalender

Intresserad av Swerim som arbetsgivare? Just nu har vi flera lediga tjänster och exjobb.
2311 Plan Mailbanner jul 2018 730x150
2008 youtube 2011 twitter 2010 in 2009 fb
pattern
$$$open$$