Enkät Besöksnäringsstrategi

I vårt arbete att ta fram en ny besöksnäringsstrategi vill vi 
ha dina åsikter. Hjälp oss genom att svara på enkäten nedan.