Höstmöte 2019
Drottningtorget 10, 411 03 Göteborg, Sverige | 24/10/2019 12:00
VÄLKOMMEN
Här anmäler du dig till Höstmötet i Göteborg och välj först vilken del du kommer på. 

Vill du anmäla fler kollegor, kan du göra det efter att du anmält dig själv först.
BOKA IN
24/10/2019 12:00
icon
icons location
PLATS Clarion Hotel Post Drottningtorget 10, 411 03 Göteborg, Sverige 031-61 90 00
Härmed tillåter jag att ni lagrar mina personliga uppgifter ovan tills detta eventet är genomfört.
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us our homepage
Click to visit us our homepage
The registration has been closed since 24/10/2019 12:00.