Till dig som är hyresgäst hos Familjebostäder
Webbversion
logo
Illustration av en person med kort svart hår och mörkgrön pikétröja med vit FB-logga. Personen har ett stort lyssnande öra och håller ena handen bakom örat. I bakgrunden syns grå lägenhetshus med röda tak, träd, blommor, blå moln, fåglar och en vuxen och ett barn som håller handen.
Illustration: Li Rosén Zobec
Svaren gör oss bättre
I slutet av april gick årets hyresgästenkät ut via mejl/sms och nu i maj med posten. Cirka en tredjedel av våra hyresgäster får den. Kanske är du utvald? Svaren är viktiga för oss! Ett stort tack till alla som svarar – med er hjälp fortsätter vi att utveckla och förbättra vår service till dig och förvaltningen av huset du bor i.

Vad har hänt sen sist undrar du kanske? Här hittar du några exempel på vad vi har gjort sedan den förra enkäten.
Humla på orange och lila blomma
Hyresgästtrivsel och biologisk mångfald
Familjebostäder satsar på planteringar som håller länge och är bättre för klimatet. När vi gör nya rabatter får de ersätta säsongsblommor i stor kruka. Tillfälliga planteringar i kruka behöver mer vatten än rabatter och bidrar till onödiga transporter när växterna ska bytas ut och vattnas.

När vi väljer växter tänker vi på att de ska passa planteringsplatsen och uppskattas både av dig som boende och av pollinerande insekter som bin, humlor och fjärilar. Många arter av pollinerare minskar i antal och vissa är starkt hotade. Pollineringen är viktig för växterna och vi människor behöver den för vår matförsörjning. Foto: Ulf Huett Nilsson/Johnér Bildbyrå


Tre nya flaggstänger har satts upp som ett trivselinslag. Inför julen sattes julbelysning på stängerna. Vi planerar för fler flaggstänger under året.
Trädkrona med kastanjeblad
Trädvård och trygghet
Vi håller på att gå igenom området, tar fram planer för trädvård och beskär träden enligt dessa. Beskärning av trygghetsskäl görs löpande.

Vi ser över belysning i källare och håller stegvis på att byta till närvarostyrd LED-belysning i allmänna utrymmen.

Foto: Dan Lepp/Johnér Bildbyrå
376 plantskolan1 2 buskar600x300
Övre raden från vänster: Marktäckande röd respektive rosa ros och två olika syrenbuddlejor. Nedre raden från vänster: Buddleja, liten rosenkvitten, smällspirea och prakttry. Foton: Splendor
Drivhusvägen 13-31 A, 33-37, Palmfeltsgränd 14-28 A och Palmfeltsvägen 73-109 A 
Under slutet av våren/försommaren kommer vi att plantera buskar och rosor, se bilder ovan. I höst kompletterar vi med perenner – växter som återkommer år efter år. Till exempel olika sorters röllika och solhatt, blå bolltistel, olika sorters nävor, smalbladig lungört och kaukasiskt fetblad. 
Palmfeltsvägen 73-109
Här blev dränering och grundmursisolering klar i vintras.

Getfotsvägen 27
Tvättstugan har fått nya tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp.


Getfotsvägen 10-30
Renovering med ett så kallat Trygghetspaket för att öka säkerheten och förbättra tryggheten har genomförts. Här ingick installation av elektroniskt nyckelsystem.

Kaggeholmsvägen 12-76 och Kaggeholmsvägen 13-39
Här ska utebelysningen ses över med start innan hösten. Belysningen vid entréerna ska bytas till LED.

Miljörummet på Hägervägen 70
Vi planerar att rusta upp miljörummet med hjälp av årets sommarjobbare. Se bilder från miljöstugan på Torögatan 30 för exempel på hur det kan se ut efteråt.

Getfotsvägen 17-21

På baksidan kommer vi att rusta upp en trappa och en uteplats.

Enskedeskolan, Enskedevägen 89
Vi planerar att lägga om taket på skolan under året.

Kolonivägen 28-42, Petrejusvägen 1-5 och Solanderg 2-8
Takbesiktningar har utförts. Vi planerar för reparationer och åtgärder för förbättrad säkerhet för våra entreprenörer. Detta hoppas vi kunna göra under året.  

Skolvägen 4
Här planerar vi att utföra mindre åtgärder på taket under sommaren och börja renovera hissen under senhösten. 
Den ommålade miljöstugan med FB-grön fondvägg och texten Tack för att du sorterar ditt avfall i rätt behållare. Nya sorteringsskyltar på väggen. 640x640transp
Ny skylt på den nymålade dörren välkomnar och berättar vad som får lämnas i miljöstugan och vad som ska lämnas på andra ställen. 640x640transp
Praktisk FB-grön sorteringskasse som kan användas för att samla förpackningar och tidningar hemma och sedan bära dem till miljöstugan.
Hattsvampen 1, Torögatan 2-30 A
I somras fick miljöstugan på Torögatan 30 en makeover av några av våra sommarjobbare. De målade väggarna, taket och dörren och hängde upp nya tydliga skyltar för att hjälpa hyresgästerna att sortera rätt. När renoveringen var klar fick varje hushåll en praktisk sorteringskasse att samla och bära förpackningar, tidningar och andra sopor i till den uppfräschade miljöstugan.

Trygghetspaket
Här pågår dränering och grundmursisolering samt en renovering med ett så kallat Trygghetspaket för att förbättra säkerheten och öka trivseln i källaren. Många hyresgäster har önskat tryggare källare. Vi byter förråd av trä till stålnät, sätter upp rörelsestyrd LED-belysning, målar med ljus färg, byter till källardörrar med fönster och installerar ett elektroniskt nyckelsystem. Vi installerar också porttelefon så att du enkelt kan släppa in dina gäster och leveranser. På nummer 2-14 är vi klara med Trygghetspaketet, medan arbeten pågår på nummer 18-30 som var i andra etappen.

Torögatan 2-14 
Vi planerar att byta fönster och balkongdörrar, tilläggsisolera fasaden, göra takarbeten samt byta ut ventilationen. De fönster du har idag är gamla och behöver bytas. Med nya fönster får din lägenhet bättre isolering mot ljud och kyla. De installeras också med persienner. I och med upprustningen blir huset mer energieffektivt. När vi har ett startdatum får du som bor här mer information. När vi är klara med alla åtgärder kommer vi att återställa marken runt huset.
Kyl- och frys i rostfria storköksmodeller
Kalkylatorn 2, Statsrådsvägen 7-11
I kollektivhuset Sockenstugan installerade vi ny storköksutrustning under vintern då det gemensamma köket inte användes i lika stor omfattning på grund av pandemin. Att laga mat till fler och äta tillsammans är annars ofta en av grundpelarna i ett gemensamhetsboende. De gamla vitvarorna var både energikrävande och behövde ständiga reparationer. Det energieffektivare och mer funktionella köket var klart lagom till att restriktionerna togs bort.
Odlingslådor fyllda med jord och med olika växter i 640x640transp
Foto: Markus Hallberg

Jord och näring till odlingarna
640x640transp
Inför varje säsong bidrar vi med naturjord och kogödsel till stadsodlingarna i Enskede Gård, Tallkrogen och våra övriga områden. Även övriga platser där hyresgäster odlar utomhus får jord och gödsel.  640x640transp
Mer om våra stadsodlingar
640x640transp
Händer som skalar ett äpple över en matavfallspåse  i ett kök. En person i bakgrunden står vid spisen i förkläde. 640x640transp
Foto: Stockholm Vatten och Avfall

Skruttar, skal och sump kan göra nytta
640x640transp
Boende i Torkladan 2-3, Odelbergsvägen 24-28 A har fått möjlighet att bidra till en bättre miljö och låta sitt matavfall bli biogas och biogödsel. Det fick också hyresgästerna i Torparen 2-9, Kolonivägen 28-42 och Modellvillan 2-7, Gamla Tyresövägen 312 A-324. Fastigheterna Torparen och Modelvillan fick förutom matavfallsinsamling även nya kärlskåp. 640x640transp
Kvinna som har på sig headset och ler
Foto: Mikael Dubois, Johnér

Vi vill ge dig ännu bättre service
Under våren kommer kundservice, förvaltningsteamen och uthyrare med flera att gå vår nya utbildning i kundbemötande som tagits fram tillsammans en extern partner. Även om de flesta hyresgäster verkar nöjda med vårt bemötande vill vi såklart bli ännu bättre i våra kontakter med dig och dina grannar. Under året ges samtliga medarbetare möjlighet att gå kursen.
Man med mörkt hår och lite skägg som ser förvirrad ut framför sin laptop. 640x640transp
Foto: Maskot Bildbyrå/Johnér

Har du koll på hyran?
640x640transp
Hur var det nu igen – betalade du hyran? Eller har avin inte kommit fast det är sista veckan i månaden? Du hittar dina hyresavier och fakturor på Mina sidor! Där kan du också se om du har betalat eller ej. Annat du kan göra dygnet runt på Mina sidor är felanmälan, boka tvättstuga, spärra din nyckelbricka, ändra nummer till porttelefonen och se alla lediga p-platser hos oss. 640x640transp
Logga in på Mina sidor
640x640transp
En hand som håller en vaskrensare över diskhon i ett kök. 640x640transp
Foto: Stillbild "Stopp i diskhon"

Stopp i vasken?
640x640transp
Är det helt stopp eller rinner vattnet undan långsamt? Har det samlats mycket hår i golvbrunnen i dusch eller badkar? Hur byter man lampa i kökets vitvaror? Har strömmen försvunnit? Hur får du bra luft och värme hemma? Svårt att vrida runt nyckeln när du ska låsa dörren? Filmer och information om hur du fixar vanliga fel själv hittar du på familjebostader.com/fixafelet. 640x640transp
Se hur du fixar vanliga fel själv
640x640transp
Närbild på en kvinnas öga som tippar uppåt åt sidan.
Foto: Philip Laurell/Johnér

Våga tipsa om våld!
Drygt var femte person har någon gång utsatts för våld i en nära relation. Mäns våld mot kvinnor är vanligt, men ofta vet polisen och socialtjänsten inte när och var det händer. Du kan hjälpa till genom att tipsa om du är orolig för någon. Du kan vara anonym. Tillsammans kan vi förhindra att fler män dödar sin partner och att barn tvingas uppleva våld i sina hem.
Läs mer om var du tipsar
Click to visit us on LinkedIn

 

Click to visit us on Facebook