Till dig som är hyresgäst hos Familjebostäder
Webbversion
logo
Illustration av en person med kort svart hår och mörkgrön pikétröja med vit FB-logga. Personen har ett stort lyssnande öra och håller ena handen bakom örat. I bakgrunden syns grå lägenhetshus med röda tak, träd, blommor, blå moln, fåglar och en vuxen och ett barn som håller handen.
Illustration: Li Rosén Zobec
Svaren gör oss bättre
I slutet av april gick årets hyresgästenkät ut via mejl/sms och nu i maj med posten. Cirka en tredjedel av våra hyresgäster får den. Kanske är du utvald? Svaren är viktiga för oss! Ett stort tack till alla som svarar – med er hjälp fortsätter vi att utveckla och förbättra vår service till dig och förvaltningen av huset du bor i.

Vad har hänt sen sist undrar du kanske? Här hittar du några exempel på vad vi har gjort sedan den förra enkäten.
Täta grenar med kastanjeblad
Trygghet
Vi har ronderat för att upptäcka fel på portar, lås, skalskydd och källare. Vårt mål är att upptäcka felen innan ni gör det.

Beskärning av träd och buskar som hänger för belysning har gjorts löpande, men mest från och med senvåren till tidig höst. 
Foto: Dan Lepp, Johnér Bildbyrå

Sandfjärdsgata42, 46 och 72  
Här har vi bytt ut all belysning i trapphusen till LED.

Johanneshovsvägen 121-139 A-B, Kassörsgränd 6-20

Kraftigare brytskydd på entrédörrarna har installerats.

Svedenborgsgatan 18 

Här har entrédörren bytts ut till en ny med liknande utseende som den gamla.

Gullmarsvägen 96-112
Vi håller på att renovera och modernisera din källare med ett så kallat Trygghetspaket. Källaren målas i ljus färg, förråden får stålburar, källardörrarna byts till sådana med fönster, belysningen blir LED med automatisk tändning och elektroniskt nyckelsystem installeras. Arbetet görs i tre etapper. Hela fastigheten beräknas vara klar i år. 
Humla på lila och orange blommor
Fågelholk i träd på gård med lindblomsgrön respektive persikofärgad fasad i bekgrunden.
Foto: Ulf Huett Nilsson/Johnér Bildbyrå och Familjebostäder
Hyresgästtrivsel och biologisk mångfald
Familjebostäder satsar på planteringar som håller länge och är bättre för klimatet. När vi gör nya rabatter är vår ambition att de, där det är möjligt, ska ersätta säsongsblommor i stor kruka. Tillfälliga planteringar i kruka behöver mer vatten än rabatter och bidrar till onödiga transporter när växterna ska bytas ut och vattnas.

När vi väljer växter tänker vi på att de ska passa planteringsplatsen och uppskattas både av dig som boende och av pollinerande insekter som bin, humlor och fjärilar. Många arter av pollinerare minskar i antal och vissa är starkt hotade. Pollineringen är viktig för växterna och vi människor behöver den för vår matförsörjning.


Förra sommaren satte vi upp fågelholkar som ger skydd åt de fågelarter som behöver trygga hem i staden. På bilden ovan syns en holk på en gård på Krukmakargatan. Genom att sätta upp fågelholkar hoppas vi öka den biologiska mångfalden i våra bostadsområden. Läs mer om fågelholkarna.
bild
Hummelvägen 1-11, Blecktornsbrinken 2-4, Blecktornsstigen 1, Metargatan 2-8, Södermannag. 57-59 och Hästholmsvägen 9
I somras planterade vi koreagran med fina kottar på de gårdar där vi tidigare haft julgran och säsongsväxter i kruka. Vid plantering är granarna cirka 1,70 meter höga och de kan maximalt bli cirka 4 meter. På bilden kan du se ett exempel. Där det funnits plats har även blommande växter satts runt omkring. Planteringarna är bättre för klimatet än huggen julgran och säsongsväxter i kruka. Under vintern sätter vi upp belysning i granarna.

Bengt Ekehjelmsgatan 1 A-B, Fatbursgatan 8-14 A-C, Swedenborgsgatan 16-18
Förra året planterade vi buskar och blommor på gården och utemöbler ställdes ut. Vi kommer att ersätta det tillfälliga staketet med ett riktigt staket preliminärt i juni för att skydda växterna. 
staket i trä med långa liggande pinnar och blå och gula blommor framför
Gullmarsvägen 121 och 130
Här har vi satt upp gärdsgårdar av så kallad senvuxen gran. Det betyder att granen har vuxit långsamt och har många täta årsringar. Det gör att träet står emot röta bättre och kommer hålla länge. Gärdsgårdarna ska skapa en snygg och välkomnande entré till området. Blommande klätterväxter som klängrosor och klematis är planterade eller ska planteras intill.


Bänkar och bord i brunt trä på ljusa markplattor
Ölandsgatan 51
Vi har lagt nya plattor på marken och ställ ut nya utemöbler. Se bild.

Tavelsjövägen 12
Här har vi byggt en ny tvättstuga.

Gullmarsvägen 122-126
Vi har förbättrat dräneringen runt fastigheten.

Skedviksvägen 2-8, Årsta torg 5, Årstavägen 44-62 A
Här renoveras förskolans tre gårdar för att regnvatten ska kunna rinna undan lättare. Delar av fasaden som är i dåligt skick rustas också upp. Det blir både nya lekredskap och några gamla i gott skick som återbrukas och placeras utomhus. Ytskikten inomhus fräschas också upp. Ambitionen är att arbetet ska vara klart innan sommaren är slut.  
Snygga trappor inomhus i Årsta Centrum
Årsta centrum
Den 14 maj invigde vi våra nyrenoverade lokaler där biblioteket och Kulturskolan finns i centrumhuset från 1952. Upprustningen har gjorts för att förbättra personalens arbetsmiljö, öka tillgängligheten samt anpassa ytor till förändrade behov hos besökare och utövare i verksamheterna. På Årstafältet i närheten byggs många nya bostäder vars boende så småningom ska kunna ta del av kulturutbudet i stadsdelen. Samtidigt som anpassningarna för våra lokalhyresgäster har vi också gjort olika underhållsåtgärder som stambyte och fönsterrenovering. En antikvarie har varit med under hela renoveringen eftersom fastigheten har den högsta kulturhistoriska klassificeringen blått.
Götgatan 103 
Renovering av gårdarna pågår, konstruktionen mellan garaget och gården åtgärdas. Här planerar vi att placera utemöbler och säsongsblommor i urnor så småningom. Ytan är begränsad eftersom en ny miljöstuga ska ersätta den som togs bort inför renoveringen. Arbetet beräknas vara klart i höst.

Blecktornsbrinken 2-4, Blecktornsstigen 1, Metargatan 2-8, Södermannagatan 57-59 A-M 

I slutet av april fick vi möjlighet att träffa flera av er hyresgäster. Då hade vi informationsmöten om den kommande omfattande renoveringen som startar tidigast 2023/2024. Det snart 100-åriga huset rustades upp senast på 60-talet och har många funktioner som är utslitna och behöver bytas. Det finns också många värdefulla detaljer som gör att vi behöver vara extra varsamma när vi renoverar och förbättrar. På informationsmötena presenterade vi ett förslag till åtgärdsprogram och den lokala hyresgästföreningen tog emot intresseanmälningar till samrådsgruppen. Tack alla som kom och visade sitt engagemang! När visningslägenheterna är klara  kommer du att kunna besöka dem under vissa öppettider och titta på färg- och materialprover.

Händer som skalar ett äpple över en matavfallspåse i ett kök. En person i bakgrunden står vid spisen i förkläde.
Foto: Stockholm Vatten och Avfall
Skruttar, skal och sump kan göra nytta
Boende på Hästholmsvägen 9 har fått möjlighet att bidra till en bättre miljö och låta sitt matavfall bli biogas och biogödsel. Dessa kan ersätta fossila bränslen och konstgödsel. Startpaket med allt som behövs för att komma igång och sortera har delats ut till hyresgästerna.

Kvinna som har headset på sig och ler
Foto: Mikael Dubois/Johnér Bildbyrå
Vi vill ge dig ännu bättre service
Under våren kommer kundservice, förvaltningsteamen och uthyrare med flera att gå vår nya utbildning i kundbemötande som tagits fram tillsammans en extern partner. Även om de flesta hyresgäster verkar nöjda med vårt bemötande vill vi såklart bli ännu bättre i våra kontakter med dig och dina grannar. Under året ges samtliga medarbetare möjlighet att gå kursen.
Man med mörkt hår och lite skägg som ser förvirrad ut framför sin laptop. 640x640transp
Foto: Maskot Bildbyrå/Johnér

Har du koll på hyran?
640x640transp
Hur var det nu igen – betalade du hyran? Eller har avin inte kommit fast det är sista veckan i månaden? Du hittar dina hyresavier och fakturor på Mina sidor! Där kan du också se om du har betalat eller ej. Annat du kan göra dygnet runt på Mina sidor är felanmälan, boka tvättstuga, spärra din nyckelbricka, ändra nummer till porttelefonen och se alla lediga p-platser hos oss. 640x640transp
Logga in på Mina sidor
640x640transp
En hand som håller en vaskrensare över diskhon i ett kök. 640x640transp
Foto: Stillbild "Stopp i diskhon"

Stopp i vasken?
640x640transp
Är det helt stopp eller rinner vattnet undan långsamt? Har det samlats mycket hår i golvbrunnen i dusch eller badkar? Hur byter man lampa i kökets vitvaror? Har strömmen försvunnit? Hur får du bra luft och värme hemma? Svårt att vrida runt nyckeln när du ska låsa dörren? Filmer och information om hur du fixar vanliga fel själv hittar du på familjebostader.com/fixafelet. 640x640transp
Se hur du fixar vanliga fel själv
640x640transp
Närbild av en kvinnas öga som tittar uppåt åt sidan.
Bild: Philip Laurell/Johnér

Våga tipsa om våld!
Drygt var femte person har någon gång utsatts för våld i en nära relation. Mäns våld mot kvinnor är vanligt, men ofta vet polisen och socialtjänsten inte när och var det händer. Du kan hjälpa till genom att tipsa om du är orolig för någon. Du kan vara anonym. Tillsammans kan vi förhindra att fler män dödar sin partner och att barn tvingas uppleva våld i sina hem.
Läs mer om var du tipsar
Click to visit us on LinkedIn

 

Click to visit us on Facebook