Till dig som är hyresgäst hos Familjebostäder
Webbversion
logo
Illustration av en person med kort svart hår och mörkgrön pikétröja med vit FB-logga. Personen har ett stort lyssnande öra och håller ena handen bakom örat. I bakgrunden syns grå lägenhetshus med röda tak, träd, blommor, blå moln, fåglar och en vuxen och ett barn som håller handen.
Illustration: Li Rosén Zobec
Svaren gör oss bättre
I slutet av april gick årets hyresgästenkät ut via mejl/sms och nu i maj med posten. Cirka en tredjedel av våra hyresgäster får den. Kanske är du utvald? Svaren är viktiga för oss! Ett stort tack till alla som svarar – med er hjälp fortsätter vi att utveckla och förbättra vår service till dig och förvaltningen av huset du bor i.

Vad har hänt sen sist undrar du kanske? Här hittar du några exempel på vad vi har gjort sedan den förra enkäten.
Städning
Vi genomför städbesiktningar och följer upp städningen löpande tillsammans med våra entreprenörer för att höja städnivån i området. Vi har genomfört kontinuerliga kontroller på vår städentreprenörs utförda arbete.
Humla på lila och orange blomma
Hyresgästtrivsel och biologisk mångfald
Familjebostäder satsar på planteringar som håller länge och är bättre för klimatet. När vi gör nya rabatter är vår ambition att de ska ersätta säsongsblommor i stor kruka. Tillfälliga planteringar i kruka behöver mer vatten än rabatter och bidrar till onödiga transporter när växterna ska bytas ut och vattnas.

När vi väljer växter tänker vi på att de ska passa planteringsplatsen och uppskattas både av dig som boende och av pollinerande insekter som bin, humlor och fjärilar. Många arter av pollinerare minskar i antal och vissa är starkt hotade. Pollineringen är viktig för växterna och vi människor behöver den för vår matförsörjning.


Foto: Ulf Huett Nilsson/Johnér Bildbyrå
En fågelholk i ett träd med hus i bakgrunden
Hem åt stadens fåglar
Vi har satt upp fågelholkar som ger skydd åt de fågelarter som behöver trygga hem i staden. Det är ytterligare ett sätt att öka den biologiska mångfalden i våra bostadsområden. Vissa fågelarter blir allt mer sällsynta eftersom de saknar någonstans att bo. Holkarna sätts på gårdar och i naturmarker.

Bjulevägen 38-50, 45-55, Iggesundsvägen 2-4, Bäckaskiftsvägen 37-43
Här har vi satt upp gärdsgårdar av så kallad senvuxen gran. Det betyder att granen har vuxit långsamt och har många täta årsringar. Det gör att träet står emot röta bättre och kommer hålla länge. Vissa gärdsgårdar har ersatt ett tidigare staket, andra ska hindra att marken blir upptrampad och hård, vilket gör att den blir sämre på att suga åt sig regn (en viktig egenskap när kraftiga regn förväntas öka i ett förändrat klimat) eller är en kulturhistorisk dekoration. Vid alla gärdsgårdar är blommande klätterväxter som klängrosor och klematis planterade eller ska planteras.
Bastuhagsvägen 11-39
Vi har gjort nya planteringar med rhododendron och trädpioner vid entréerna som ersätter säsongsväxter i kruka. Längs ena sidan har vi satt träd av arten praktkatalpa och fler ska planteras. Träden får trumpetliknande blommor och långa dekorativa fröskidor.

På en gräsyta kommer vi prova att anlägga en miniäng. Genom att låta gräset växa sig högt kan ängsblommor, insekter och fjärilar trivas. Det är bra för den biologiska mångfalden.

Björksundsslingan 36-48
Vi har rustat upp rabatterna och planterat bambu, trädpioner, den blommande busken weigelan och blåa nävor. Nävor är perenner – växter som återkommer år efter år.
Iggesundsvägen 2-4, Björksundsslingan 23, 25-29, 34, 37-4 och 49-73
I slutet av förra året bytte vi ut belysningen till nya LED-lampor i trapphus och källare.

Skeppstavägen 20, Björksundsslingan 23, 25-29 och 34
Här har vi installerat porttelefoner för att öka tryggheten och göra det enklare för dig som bor här att släppa in dina gäster eller leveranser.

Bastuhagsvägen 3-43
Vi har installerat porttelefoner och även bytt ut flera dörrar i allmänna utrymmen i fastigheten för att öka tryggheten.

Skeppstavägen 18-20

Under året planerar vi att bygga en miljöstuga för dig som bor här.
Fyra tvättmaskiner på rad
Fågelstavägen 48, Sjösavägen 153Läggestavägen 1-59 och Bäckaskiftsvägen 37-43
Vi har installerat nya tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp i tvättstugan. För
Läggestavägen 1-59 är det i båda tvättstugorna på nummer 37. Gällande Bäckaskiftsvägen 37-43 är det nya maskiner i spontantvättstugan.

Foto: Johan Töpel/Johnér Bildbyrå
Kvinna som har headset på sig och ler
Vi vill ge dig ännu bättre service
Under våren kommer kundservice, förvaltningsteamen och uthyrare med flera att gå vår nya utbildning i kundbemötande som tagits fram tillsammans en extern partner. Även om de flesta hyresgäster verkar nöjda med vårt bemötande vill vi såklart bli ännu bättre i våra kontakter med dig och dina grannar. Under året ges samtliga medarbetare möjlighet att gå kursen.

Foto: Mikael Dubois/Johnér Bildbyrå
Man med mörkt hår och lite skägg som ser förvirrad ut framför sin laptop 640x640transp
Foto: Maskot Bildbyrå/Johnér

Har du koll på hyran?
640x640transp
Hur var det nu igen – betalade du hyran? Eller har avin inte kommit fast det är sista veckan i månaden? Du hittar dina hyresavier och fakturor på Mina sidor! Där kan du också se om du har betalat eller ej. Annat du kan göra dygnet runt på Mina sidor är felanmälan, boka tvättstuga, spärra din nyckelbricka, ändra nummer till porttelefonen och se alla lediga p-platser hos oss. 640x640transp
Logga in på Mina sidor
640x640transp
En hand som håller en vaskrensare över diskhon i ett kök. 640x640transp
Foto: Stillbild "Stopp i diskhon"

Stopp i vasken?
640x640transp
Är det helt stopp eller rinner vattnet undan långsamt? Har det samlats mycket hår i golvbrunnen i dusch eller badkar? Hur byter man lampa i kökets vitvaror? Har strömmen försvunnit? Hur får du bra luft och värme hemma? Svårt att vrida runt nyckeln när du ska låsa dörren? Filmer och information om hur du fixar vanliga fel själv hittar du på familjebostader.com/fixafelet. 640x640transp
Se hur du fixar vanliga fel själv
640x640transp
Närbild på en kvinnas öga som tittar uppåt åt sidan
Bild: Philip Laurell/Johnér

Våga tipsa om våld!
Drygt var femte person har någon gång utsatts för våld i en nära relation. Mäns våld mot kvinnor är vanligt, men ofta vet polisen och socialtjänsten inte när och var det händer. Du kan hjälpa till genom att tipsa om du är orolig för någon. Du kan vara anonym. Tillsammans kan vi förhindra att fler män dödar sin partner och att barn tvingas uppleva våld i sina hem.
Läs mer om var du tipsar
Click to visit us on LinkedIn

 

Click to visit us on Facebook