Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund mars 2024. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
140 logo
Familjerättsdagen 2024
Figur föreställande ett brudpar.
Den 26 april är det dags igen för en inspirerande familjerättsdag.
Årets föreläsare är retorikexperten Per Furumo, som talar om retorik för familjerättsadvokater, och Anna Rosenmüller, rådman vid Södertörns tingsrätt, som talar om processen i familjemål.

Efter en paus kan deltagarna sedan välja mellan två olika föreläsningar:

Spår 1: Ekonomisk familjerätt
Advokaterna Mikaela Hahne och Gustaf Schüldt: Uppdraget som boutredningsman och bodelningsförrättare. Medverkar gör också en panel bestående av advokaterna Cecilia Runesson, Johan Schüldt och Marie Wessel.

Spår 2: Vårdnad, boende och umgänge

Leg. psykolog Jenny Klefbom: Anknytning och alienation.

Föreläsningarna genomförs i Princess Hall vid Engelska kyrkan, intill Advokatsamfundets lokaler, där programmet efter föreläsningarna fortsätter med mingel, mat och dryck samt musik.
➔  Läs mer på Advokatakademiens webbplats

 

Nyheter
Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2023
Nu finns Advokatsamfundets verksamhetsberättelse för 2023 att läsa på samfundets webbplats. Verksamhetsberättelsen är i PDF-format och kan läsas på webbplatsen eller laddas ned.
➔  Advokatsamfundets verksamhetsberättelse

 

Silhuett av en man i ett fönster.
Anonyma vittnen – så tycker Advokatsamfundet
I april är det premiär för Advokatsamfundets och Advokatakademiens nya frukostseminarier, där olika aktuella remissvar presenteras. Det första seminariet, som hålls den 18 april kl 8.00–10.00, behandlar remissen om anonyma vittnen. 
➔  Läs mer

 

Valberedningen föreslår nya ledamöter
Advokatsamfundets valberedning har lämnat sina förslag till valen vid Advokatsamfundets fullmäktigemöte 2024. Bland annat föreslås två nya styrelseledamöter och en ny ordförande i disciplinnämnden. 
➔  Läs mer

 

Mediernas Etiknämnd klandrar publicering om advokat
Mediernas Etiknämnd klandrade den 5 mars Expressen för att ha brutit mot god publicistisk sed när tidningen i en krönika den 19 juni 2023 pekade ut en advokat som klandervärd.
➔  Läs mer

 

Svenska advokater ombeds svara på World Justice Projects rättsstatsundersökning
Organisationen The World Justice Project (WJP) genomför just nu en omfattande studie av EU:s subnationella rättvisa, styre och rättsstatsindikatorer. WJP efterfrågar nu de svenska advokaternas synpunkter i frågan. 
➔  Läs mer

 

Lagrådet starkt kritiskt mot förslag om utökade preventiva tvångsmedel
I sitt yttrande över lagrådsremissen Preventiva tvångsmedel för att förebygga och förhindra allvarliga brott är Lagrådet starkt kritiskt mot regeringens förslag. Även Advokatsamfundet har tidigare kritiserat förslagen. 
➔  Läs mer

 

Boka in Rakel den 13 maj 2024
Advokatsamfundets årliga konferens Rakel samlar deltagare från hela rättsväsendet till en eftermiddag med föreläsningar, inspiration och mingel. Årets Rakelkonferens genomförs måndag den 13 maj 2024 på Grand Hôtel i Stockholm. Konferens kl. 13–17 och därefter mingel. Mer information kommer.
Familjerättskollegiet inbjuder till möte
Välkomna till Familjerättskollegiet tisdagen den 16 april 2024 kl. 18.00 på Restaurang Piperska Muren i Stockholm. 
➔  Läs mer

 

Inbjudan: Processrätten i ett multikulturellt sammanhang
International Association of Procedural Law (IAPL 2024) inbjuder till konferens på temat Processrätt i ett mångkulturellt sammanhang. Konferensen arrangeras av Juridicum, Örebro universitet, och äger rum 9–11 oktober 2024. 
➔  Läs mer

 

General-sekreteraren bloggar
bild
Mia Edwall Insulander
Professionella penningtvättare
Nyligen publicerade finanspolisen sin rapport Professionella penningtvättare – branscher, modus och kopplingar till kriminella nätverk. Där beskrivs att ett stort antal verksamhetsutövare, bl.a. advokater, förekommer som professionella penningtvättare, s.k. PML-aktörer. Rapportens påståenden är viktiga att bemöta.
➔  Läs mer

 

Aktuellt
Kalendarium
18 april 2024
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
25 april 2024
Disciplinnämnden sammanträder
13 maj 2024
Rakelkonferens
14 maj 2024
Disciplinnämnden sammanträder
16 maj 2024
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
➔  Fler kalenderhändelser

 

Kurser
Många kurser genomförs som livesända kurser, eller erbjuds både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som livesänds är du välkommen att kontakta kursinfo@advokat
samfundet.se.
NYHET
10 april 2024
Modern avtals- och kontraktsrätt
(även 21 maj i Göteborg)
11–12 april
Medling och konflikthantering i familjemål
15–16 april
Lejondals slott, Bro
Målsägandebiträde och särskild företrädare
NYHET
16 april 2024
Rättspsykologi för advokater – minnet i rättsprocessen
NYHET
24 april 2024
Rättsprocessen ur åklagarens perspektiv – något som alla försvarsadvokater bör känna till
NYHET
26 april 2024
Familjerättsdagen – med mat och mingel
NYHET
13–14 maj
Ulfsunda slott, Bromma
Uppdraget som bodelningsförrättare
NYHET
13–14 maj
Lejondals slott, Bro
Det offentliga biträdet i tvångsvårdsmål
NYHET
15 maj 2024
Civilrättsliga tvister – nyhetsdag
➔  Se hela kursutbudet

 

Cirkulär
15 mars 2024
Cirkulär nr 7/2024 Årsredovisningar 2023
14 mars 2024
Cirkulär nr 6/2024 Nyintagna ledamöter den 14 mars 2024
14 mars 2024
Cirkulär nr 5/2024 Nya inträdesansökningar den 25 januari – 13 mars 2024
Remissvar
19 mars 2024
Ett starkare straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar, bedrägerier i vissa fall och brott med hatmotiv avseende kön
28 februari 2024
E-tjänst för inlämning av bouppteckningar
28 februari 2024
Ett förtydligat brottsförebyggande ansvar för socialnämnden
Kontakta oss


 

241 fb neg stans
145 insta neg stans 146 in neg stans

 

För att avregistrera dig, klicka här.
$$$open$$