Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund 23 november 2023. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
140 logo
Framtidssamtalet: Ledarskap krävs på byråerna
Panelen vid framtidssamtalet: Jessika van der Sluijs, Henrik Kjellander, Anna Reignell, John Neway Herrman, Silvia Ingolfsdottir Åkermark, Jens Näsström och moderatorn Jana Söderberg.
Advokatsamfundet bjöd in till Framtidssamtal om hur advokatbranschen ska fånga och behålla talangerna.
Ledarskap, tydliga förväntningar på medarbetarna, alternativa karriärvägar och stöd från Advokatsamfundet i jämställdhetsarbetet var några av de åtgärder som efterlystes av deltagarna vid Advokatsamfundets seminarium Framtidssamtal den 21 november. Omkring 60 personer deltog i seminariet, hälften på plats i Advokatsamfundets hörsal och hälften digitalt.

I panelen medverkade professor Jessika van der Sluijs, advokat Henrik Kjellander, f.d. advokat Anne Riegnell, advokat John Neway Herrman, advokat Silvia Ingolfsdottir Åkermark, arbetspsykologen Jens Näsström och moderatorn Jana Söderberg.

I samband med samtalet spelades också ett nytt avsnitt av Advokatsamfundspodden in. Avsnittet publiceras inom kort. Du hittar det då på Advokatsamfundets webbplats, eller där poddar finns.

Foto: Karin Flygare
➔  Läs mer

 

Nyheter
Advokatsamfundet inrättar en tillsynsenhet
Den 9 november fattade Advokatsamfundets styrelse beslut om att det ska inrättas en särskild tillsynsenhet vid Advokatsamfundets kansli. Tillsynsenheten ska arbeta riskbaserat och på så sätt stärka Advokatsamfundets förebyggande tillsyn över advokater.
➔  Läs mer

 

Riksdagsbeslut om att höja straffavgifter enligt Advokatsamfundets förslag

Den 15 november fattade riksdagen beslut om en höjning av den straffavgift som advokater kan åläggas om de har brutit mot god advokatsed.

Beloppsgränsen för högsta straffavgiften höjs från 50 000 kr till 250 000 kr. Samtidigt höjs den lägsta nivån för straffavgiften från 1 000 kr till 10 000 kr.
➔  Läs mer

 

Välj själv hur du vill ha tidskriften Advokaten

Som ett led i Advokatens satsning på digitalisering kan advokater och andra byråjurister nu själva välja hur de vill ha Advokaten.

➔  Läs mer om hur du gör för att få tidskriften digitalt eller till hemadressen.

 

Påminnelse: Tävla om att skriva texten till tidernas advokatlåt!

Vad säger du och den byrå du jobbar på om att skriva en sångtext om rollen som advokat? Tanken är att vi inom Advokatsamfundet ska ha en alldeles egen låt att samlas kring som fångar hur det är att vara advokat. Låttexten kan till exempel handla om vilken betydelse vi som advokater har för våra klienter, vilken roll vi har i samhället och vilka värden vi står för. Det finns många aspekter av advokatyrket att skriva om och uppmärksamma i en advokatlåt.

Melodin till låten är skriven av kompositören Peter Nordahl och artisten Myrra Malmberg. Melodin spelades upp första gången på Advokatdagarna 2023, och en studioinspelning av den är nu klar. Är du intresserad av att få tillgång till inspelningen samt noterna, mejla till Karin Flygare, pressansvarig på Advokatsamfundet: karin.flygare@advokatsamfundet.se. Välkommen att skicka in ditt/ert bidrag senast den 1 september 2024 till samma e-postadress. Obs – låttexten ska vara på svenska. Vi ser fram emot era bidrag! Juryn består av Advokatsamfundets kansli och advokater i styrelsen.

Europeisk enkät om hot och våld mot advokater – sista svarsdatum 27 november 

En enkät om hot och våld mot advokater från Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har skickats till verksamma advokater via Advokatsamfundet under november. Det är angeläget att så många advokater som möjligt svarar på enkäten, även de som inte menar att de har blivit utsatta för hot eller våld. Sista svarsdatum är den 27 november.

Advokatsamfundet ställer sig bakom IBAHRI:s uttalande om konflikten mellan Israel och Hamas

Advokatsamfundets ställer sig bakom uttalandet från den internationella advokatorganisationen International Bar Associations människorättsinstitut, IBAHRI, om konflikten mellan Israel och Hamas.

I uttalandet som kom den 2 november påminde IBAHRI om att folkrättens grundläggande principer måste upprätthållas. Parterna uppmanades också till till omedelbart eld upphör. 
➔  Läs mer

 

Utlandsdagarna i Málaga

Advokatsamfundets utlandsavdelning bjuder in till Utlandsdagarna i Málaga den 15–16 mars 2024.

Anmälan senast den 31 december 2023. Obs! Begränsat deltagarantal.
➔  Mer information, fullständigt program och anmälan

 

Young European Lawyers Contest 2024 – tävla i Europarätt

Tävlingen  Young European Lawyers Contest arrangeras av Europeiska rättsakademien (ERA) och vänder sig till biträdande jurister och till advokater som har arbetat högst ett år sedan de inträdde i samfundet. Sista anmälningsdag  är den 1 december 2023.

➔  Läs mer

 

Domare i Spanien varnar för lagförslag som ger politiker amnesti

Det spanska domarrådet och flera domarorganisationer kritiserar ett förslag till en lag som skulle ge amnesti till katalanska politiker som har dömts för sin medverkan i händelserna i Katalonien i oktober 2017.

➔  Läs mer

 

Asylrättsdagen 2024

Advokatbyråerna Fridh Advokatbyrå och Asylbyrån inbjuder till en utbildningsdag i asylrätt den 16 januari 2024.

➔  Mer information och anmälan

 

General-
sekreteraren
bloggar
bild
Mia Edwall Insulander
Att tillvarata advokaternas intressen
Att tillvarata advokaternas intressen är ett av Advokatsamfundets fyra ändamål enligt stadgarna. Och det ändamålet behövs. Tyvärr, kanske man kan konstatera eftersom – i en ideal värld – hade våra intressen inte varit så utsatta.
➔  Läs general-sekreterarens blogg

 

Aktuellt
Kalendarium
7 december
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
14 december
Disciplinnämnden sammanträder
18 januari 2024
Disciplinnämnden sammanträder
25 januari 2024
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
15 februari 2024
Disciplinnämnden sammanträder
14 mars 2024
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
➔  Fler kalenderhändelser

 

Kurser
Många kurser genomförs som livesända kurser, eller erbjuds både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som livesänds är du välkommen att kontakta kursinfo@
advokatsamfundet.se.
30 november – 1 december
Ekobrottsprocessen 2 – fördjupning
8–10 december
Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol
11 december
Kickstarta advokatbyråns försäljning
15 december
Försäljning enligt samäganderättslagen, exekutiv försäljning av fastighet och tvångsförsäljning av bostadsrätt
8–10 mars 2024
Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol (Hotell Hasselbacken, Stockholm)
13–14 mars 2024
Företagsvärdering för jurister
31 maj – 2 juni 2024
Brottmålskurs 2 – fördjupning inom brottmålsprocessen (Clarion Hotel Malmö Live)
➔  Se hela kursutbudet

 

Cirkulär
9 november 2023
Cirkulär nr 23/2023 Nyintagna ledamöter den 9 november 2023
9 november 2023
Cirkulär nr 22/2023 Nya inträdesansökningar den 12 oktober – 8 november 2023
Remissvar
20 november 2023
Förstärkt skydd för den personliga integriteten – Behovet av åtgärder mot oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsingrepp samt omvändelseförsök (SOU 2023:37)
15 november 2023
Utkast till lagrådsremiss Bättre möjligheter att verkställa frihetsberövanden
14 november 2023
En modern lagstiftning för Kriminalvårdens personuppgifts-behandling (Ds 2023:21)
10 november 2023
Integritetsskydds-myndighetens förslag till nya föreskrifter om behandling av personuppgifter som rör lagöverträdelser
7 november 2023
Fler verktyg i socialtjänsternas arbete för att förebygga brott och stärka skyddet för barn (Ds 2023:15)
Kontakta oss


 

241 fb neg stans
145 insta neg stans 146 in neg stans

 

För att avregistrera dig, klicka här.