Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund december 2023. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
140 logo
Advokatsamfundet önskar alla en god jul och ett gott nytt år!
Advokatsamfundets kansli i december
Klicka för att se en film med julhälsning från Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.
Nyheter
Ny vägledning ska hjälpa bodelningsförrättare
Uppdraget som bodelningsförrättare innebär särskilda krav på advokaterna. Som hjälp har Advokatsamfundet utarbetat en vägledning för bodelningsförrättare, som bygger på praxis från Advokatsamfundets disciplinnämnd samt på lag, domstolspraxis och doktrin. Vägledningen kan bidra till bedömningar och slutsatser förenliga med god advokatsed. 
➔  Läs vägledningen

 

Undersökning: Var femte advokat har utsatts för trakasserier
Sveriges advokatsamfund har gjort en undersökning bland svenska advokater om våld, hot och trakasserier mot advokater med enkätfrågor från Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE).

Undersökningen visar att 4,5 procent av Sveriges advokater har utsatts för någon form av fysiskt våld, 16,2 procent har utsatts för hot och 20,7 procent har utsatts för trakasserier.
➔  Läs mer

 

Påminnelse om blankett för ersättningsbeslut i förordnandemål

Som ni tidigare har informerats om, samlar Advokatsamfundet in underlag för att göra en analys av tillämpningen av den nya taxan i förordnandemål. För detta ändamål har en blankett tagits fram, som ni har ombetts att löpande fylla i.

Genom att samla in dessa uppgifter hoppas vi få ett tillförlitligt underlag för beslut om vilka åtgärder som är bäst lämpade att vidta och som gagnar kåren mest. Det är därför angeläget att vi får in uppgifter från så många ledamöter som möjligt.

Blanketten ska användas löpande för ersättningsbeslut i förordnandemål som meddelats under perioden 1 juni – 31 december 2023. Sammanställningen ska skickas in till taxa.forordnandemal@advokatsamfundet.se så snart som möjligt efter den 31 december 2023 och senast den 12 januari 2024.

Om ni har några frågor eller behöver ytterligare information är ni välkomna att kontakta biträdande chefsjurist Jens Kallmin, jens.kallmin@advokatsamfundet.se.

➔  Blankett för ersättningsbeslut i förordnandemål

 

Nya mallar för revisorsrapporter

Från och med den 1 januari 2024 kommer nya mallar för revisorsrapporter att tillämpas. Dessa har tagits fram i samråd med FAR, branschorganisationen inom redovisning, revision och rådgivning, och syftar till att skapa en tydligare struktur för revision enligt Advokatsamfundets bokföringsreglemente och riktlinjer för vidareutbildning.

Nytt från och med årsskiftet är även att advokatbyråer har att inge revisorsrapporter för samtliga advokatbolag inom bolagsstrukturen, alltså inte bara för det bolag som är registrerat i Advokatsamfundets matrikel. Detta gäller revisorsrapporter som avser räkenskapsår hänförligt helt eller delvis till 2024 och framåt.

➔  Ytterligare information om de nya mallarna

 

Webbsidor som är bluff – Advokatsamfundet varnar

Det har kommit till Advokatsamfundets kännedom att det just nu finns flera webbsidor som direkt felaktigt och obehörigen försöker marknadsföra sig som advokatbyråer, trots att ingen advokat arbetar där och att de som står bakom webbplatsen och verksamheten därmed obehörigen använder titeln advokat. Vi har därför på Advokatsamfundets webbplats varnat för detta. Vi hänvisar till att samtliga advokater och advokatbyråer finns registrerade i vår matrikel och att den som söker juridisk rådgivning av advokat nu – när det förekommer vilseledande webbplatser – bör kontrollera så att advokaten och advokatbyrån finns med där. Advokatsamfundet bevakar så att advokattiteln inte används obehörigen. Får vi kännedom om sådant tillskriver vi den som felaktigt använder titeln och gör också polisanmälningar i de fall de behövs.

Lyssna på Advokatsamfundspoddens nyårsspecial

278 Gruppbild nyarspodd 385

Den 29 december publiceras Advokatsamfundspoddens nyårsspecial. Avsnittet handlar om förtroendet för advokater och året som gick ur advokatperspektiv. Det innehåller också en spaning mot framtiden.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander samt advokaterna Carla Pantzar och Emil Andersson medverkar.

➔  Lyssna på Advokatsamfundspodden

 

Uttalande från Advokatsamfundets styrelse med anledning av situationen i Gaza

Med anledning av situationen i Gaza och ett antal svenska advokaters uppmaningar om att Advokatsamfundet på olika sätt bör uttala sig rörande denna svåra och komplexa konflikt, gjorde Advokatsamfundet styrelse ett uttalande den 7 december.

➔  Läs mer

 

Familjerättskollegiet bjuder in till utbildning i Stockholm 25 januari

Familjerättskollegiet inbjuder till utbildningskväll den 25 januari 2024 kl. 18 på Restaurang Piperska Muren i Stockholm. Advokat Martina Fältén talar under rubriken ”En fördjupning i ämnet rörande elektroniskt upprättande av familjerättsliga handlingar”.

➔  Läs mer

 

Utlandsdagarna i Málaga

Advokatsamfundets utlandsavdelning bjuder in till Utlandsdagarna i Málaga den 15–16 mars 2024.

Ur programmet:
• Att driva ärenden i Spanien Advokat/abogado Jonas Nordgren
• Från Embracer till Finca Solmark – från techentreprenör till avokadobonde Pelle Lundborg
• AI and the Spanish Legal Ecosystem Abogado José Luis Lorente Howell
• EU Digital Decade – an overview Advokat Caroline Sundberg
• Opportunities and challenges when applying AI Act in practice Jenny Forsberg, senior manager, PwC
• Att driva vingård i Spanien Rickard Enkvist

Anmälan senast den 31 december 2023. Obs! Begränsat deltagarantal.
➔  Mer information, fullständigt program och anmälan

 

CCBE-Info nr 104

Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev CCBE-Info. CCBE-Info nr 104 har särskilt fokus på mänskliga rättigheter.

➔  CCBE-Info nr 104 (engelsk version)

 

CCBE-Info nr 103

Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev CCBE-Info. CCBE-Info nr 103 har särskilt fokus på Europeiska advokatdagen 2023.

➔  CCBE-Info nr 103 (engelsk version)

 

General-sekreteraren bloggar
bild
Mia Edwall Insulander
Är julen god?
Inför kommande jul- och nyårshelger kan det vara värt att reflektera över hur god vår jul verkligen är.
Utan att göra anspråk på varken någon historisk eller språklig analys av varför vi säger just God jul så är det värt att understryka godheten idag, i tider av oro och kris.
Att var och en i världen idag inte är berättigad till skydd är en smärtsam påminnelse om att visionen om mänskliga rättigheter fortfarande behöver förverkligas för alla.
Denna blygsamma påminnelse om att julen är godhjärtad kan förhoppningsvis ge oss extra kraft att arbeta för mänskliga rättigheter under nästa år. Det behövs.
➔  Läs mer

 

Aktuellt
Kalendarium
18 januari 2024
Disciplinnämnden sammanträder
25 januari 2024
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
15 februari 2024
Disciplinnämnden sammanträder
14 mars 2024
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
21 mars 2024
Disciplinnämnden sammanträder
18 april 2024
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
➔  Fler kalenderhändelser

 

Kurser
Många kurser genomförs som livesända kurser, eller erbjuds både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som livesänds är du välkommen att kontakta kursinfo@advokat
samfundet.se.
NYHET
26 januari 2024
Krigsbrottsprocesser i svenska domstolar
8–10 mars 2024
Hotell Hasselbacken, Stockholm
Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol
NYHET
11–12 mars 2024
Avancerad förhandlingsteknik och analys – avtalsförhandlingar och förhandlingar med många parter
NYHET
13–14 mars 2024
Företagsvärdering för jurister
19 mars 2024
Tvistemålsprocessen 1 – förberedelsefasen
(även direktsänd kurs)
21 mars 2024
Malmö
Retorik för advokater – effektiv muntlig kommunikation
NYHET
10 april 2024
Modern avtals- och kontraktsrätt
(även 21 maj i Göteborg)
NYHET
16 april 2024
Rättspsykologi för advokater – minnet i rättsprocessen
NYHET
15 maj 2024
Civilrättsliga tvister – nyhetsdag
➔  Se hela kursutbudet

 

Cirkulär
13 december 2023
Cirkulär nr 26/2023 Fakturering av årsavgift och serviceersättning 2024
7 december 2023
Cirkulär nr 25/2023 Nyintagna ledamöter den 7 december 2023
Remissvar
20 december 2023
Polisens rätt att skjuta – En ny reglering om laga befogenhet att använda skjutvapen
20 december 2023
Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt ramverk för företagsbeskattning i Europa
15 december 2023
Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag
15 december 2023
En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter
14 december 2023
Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel 2
14 december 2023
En översyn av regleringen om frihetsberövande påföljder för unga
7 december 2023
Vissa patenträttsliga frågor
4 december 2023
Signalspaning i försvarsunderrättelse-verksamhet – frågor med anledning av Europadomstolens dom
1 december 2023
Tydligare regler om information till den misstänkte under förundersökningen
Kontakta oss


 

241 fb neg stans
145 insta neg stans 146 in neg stans

 

För att avregistrera dig, klicka här.