Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund februari 2024. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
140 logo
Digital advokatlegitimation lanseras inom kort
Telefon med bank-ID och glad kvinna.
Inom kort byts det gamla ID-kortet mot en digital legitimation i telefonen eller surfplattan. 
Advokatsamfundet inför inom kort digitala advokatlegitimationer – en lösning som bedöms vara säkrare och mer tillförlitlig än den tidigare fysiska legitimationen. Användarens identitet styrks på samma sätt som vid utgivandet av en statligt godkänd e-legitimation.
➔  Läs mer

 

Nyheter
LVM-uppdrag krävde att advokaten reste till klient
Högsta förvaltningsdomstolen river upp kammarrättens beslut att inte godkänna ersättning för omkostnader och tidsspillan för en advokat som reste till sin klient, trots att han hade kallats för att delta via videolänk från tingsrätten på hemorten. 
➔  Läs mer

 

Processreformer bör utredas ordentligt
Advokatsamfundets remissvar om processreformer i allmän domstol.
➔  Läs mer

 

Oroväckande när advokatuppgifter läcker ut
Advokatsamfundet manar till försiktighet och bästa möjliga skydd.
➔  Läs mer

 

Blåa noter.
Påminnelse: Tävla om att skriva texten till tidernas advokatlåt!
Vad säger du och den byrå du jobbar på om att skriva en sångtext om rollen som advokat? Tanken är att vi inom Advokatsamfundet ska ha en alldeles egen låt att samlas kring som fångar hur det är att vara advokat. Låttexten kan till exempel handla om vilken betydelse vi som advokater har för våra klienter, vilken roll vi har i samhället och vilka värden vi står för. Det finns många aspekter av advokatyrket att skriva om och uppmärksamma i en advokatlåt.

Melodin till låten är skriven av kompositören Peter Nordahl och artisten Myrra Malmberg, och en studioinspelning av den finns tillgänglig. Är du intresserad av att få tillgång till inspelningen samt noterna, mejla till generalsekreterarens assistent Anna Hjelm på e-postadressen anna.hjelm@advokatsamfundet.se.

Välkommen att skicka in ditt/ert bidrag senast den 1 september 2024 till samma e-postadress. Obs – låttexten ska vara på svenska. Lycka till! Vi ser fram emot era bidrag!

Juryn består av Advokatsamfundets kansli och advokater i styrelsen.
Justitiekanslern besökte samfundet
Advokatkårens oberoende och tillsynen över advokatkåren stod i fokus när JK Mari Heidenborg med personal besökte samfundet. 
➔  Läs mer

 

Läs om CCBE:s 2023
Nu finns CCBE:s verksamhetsberättelse att läsa på nätet. 
➔  Läs mer

 

Seminarium: Mänskliga rättigheter och miljö
Sveriges advokatsamfund, med stöd av Cirio Advokatbyrå, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och Ecocide Law Alliance, bjuder den 7 mars in advokater, bolagsjurister och andra affärsjurister till ett seminarium om mänskliga rättigheter och miljö.
➔  Läs mer

 

EUIPO bjuder in till konferens om immaterialrättspraxis
Hybridkonferens i Alicante och online 29–30 april.
➔  Läs mer

 

Boka in familjerättsdagen
Du som arbetar inom familjerätt – den 26 april är det dags igen för en inspirerande halvdag för familjerättare från hela landet.
➔  Läs mer

 

Sök till Stage International
Paris advokatsamfund inbjuder nu unga franskspråkiga jurister och advokater (upp till 40 år) till utbildningsprogrammet Stage International. 
➔  Läs mer

 

General-sekreteraren bloggar
bild
Mia Edwall Insulander
Den snabba lagstiftningstakten
Den 15 februari 2024 yttrade sig Lagrådet över förslaget om s.k. säkerhetszoner. Förslaget har blivit skarpt kritiserat av flera remissinstanser. En gemensam synpunkt är att beredningskravet inte är uppfyllt – den korta remisstiden gör att det varit svårt att analysera förslaget på det sätt som krävs för en tillfredsställande beredning.

Frågan om kortare tider från förslag till ny lagstiftning uppkommer tyvärr allt oftare. Lagrådet konstaterar i sitt yttrande att ”om den av regeringen uppställda tidplanen vidhålls ger regeringen sig själv en så kort tid för begrundan av Lagrådets yttrande att granskningen framstår som endast en formalitet”. Det är en mycket oroande utveckling. Lagrådets roll bör stärkas och deras synpunkter beaktas. Det får aldrig finnas risk för att de bara ses som en teknikalitet.
➔  Läs mer

 

Aktuellt
Kalendarium
14 mars 2024
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
21 mars 2024
Disciplinnämnden sammanträder
18 april 2024
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
25 april 2024
Disciplinnämnden sammanträder
➔  Fler kalenderhändelser

 

Kurser
Många kurser genomförs som livesända kurser, eller erbjuds både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som livesänds är du välkommen att kontakta kursinfo@advokat
samfundet.se.
8–10 mars 2024
Hotell Hasselbacken, Stockholm
Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol
NYHET
13–14 mars 2024
Företagsvärdering för jurister
19 mars 2024
Tvistemålsprocessen 1 – förberedelsefasen
(även direktsänd kurs)
21 mars 2024
Malmö
Retorik för advokater – effektiv muntlig kommunikation
NYHET
8 april 2024
Hot och påverkansförsök mot advokater (även kurstillfälle 27 maj)
NYHET
10 april 2024
Modern avtals- och kontraktsrätt
(även 21 maj i Göteborg)
11–12 april
Medling och konflikthantering i familjemål
15–16 april
Lejondals slott, Bro
Målsägandebiträde och särskild företrädare
NYHET
16 april 2024
Rättspsykologi för advokater – minnet i rättsprocessen
NYHET
26 april 2024
Familjerättsdagen – med mat och mingel
NYHET
13–14 maj
Ulfsunda slott, Bromma
Uppdraget som bodelningsförrättare
NYHET
15 maj 2024
Civilrättsliga tvister – nyhetsdag
➔  Se hela kursutbudet

 

Cirkulär
14 februari 2024
Cirkulär nr 3/2024 Nya ansökningar om återinträde den 25 januari – 13 februari 2024
25 januari 2024
Cirkulär nr 2/2024 Nyintagna ledamöter den 25 januari 2024
25 januari 2024
Cirkulär nr 1/2024 Nya inträdesansökningar den 7 december 2023 – 24 januari 2024
Remissvar
23 februari 2024
Explosiva varor – ett nationellt tillståndsregister och kriminalisering av förstadier till brott mot tillståndsplikten
19 februari 2024
Förbättrade möjligheter för barn att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen
8 februari 2024
Domstolsverkets promemoria Några processrättsliga reformer i allmän domstol
31 januari 2024
En säker och tillgänglig statlig e-legitimation
Kontakta oss


 

241 fb neg stans
145 insta neg stans 146 in neg stans

 

För att avregistrera dig, klicka här.