Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund den 2 maj 2024. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
140 logo
Digitala advokatlegitimationen
har lanserats 
Figur föreställande ett brudpar.
Säkrare advokat-ID i mobiltelefonen.
Advokatsamfundet har infört digitala advokatlegitimationer. Det är en lösning som bedöms vara säkrare och mer tillförlitlig än den tidigare fysiska legitimationen. Användarens identitet styrks på samma sätt som vid utgivandet av en statligt godkänd e-legitimation.

Advokatsamfundet har tagit fram den nya digitala advokatlegitimationen tillsammans med Freja, en statligt godkänd mobil e-legitimation som används för identifiering. Legitimationen används via Frejas app i mobiltelefon eller i surfplatta.
➔  Läs mer om legitimationen och om hur man skaffar den

 

Nyheter
Brottmålsadvokaternas dag 28 maj
Den 28 maj arrangerar Advokatsamfundet Brottmålsadvokaternas dag – en inspirerande halvdag för brottmålsadvokater från hela landet där advokater och biträdande jurister erbjuds möjlighet att träffas, utbyta tankar och erfarenheter samt lyssna på föreläsningar. Det blir också mingel med mat och dryck.
➔  Läs mer och anmäl dig

 

Föreläsningar för sommarpraktikanter 18 och 19 juni 2024
Advokatsamfundet erbjuder föreläsningar för sommarpraktikanter på advokatbyråer den 18 och 19 juni 2024, där praktikanterna digitalt erbjuds möjlighet att få en närmare inblick i advokatyrket och Advokatsamfundets roll och uppgifter.

Föreläsningarna kommer att belysa hur det är att arbeta som advokat, både inom brottmål och affärsjuridik. Vad är syftet med att arbeta som advokat? Därtill ges en närmare inblick i Advokatsamfundets verksamhet och hur man blir advokat.
  • Advokat och affärsjurist ­­– en mångårig bana – advokat Maria-Pia Hope
  • Brottmålsadvokatens arbete – advokat Henrik Olsson Lilja 
  • Advokatsamfundets verksamhet och hur man blir advokat – Sofia Rahm och Ebba Coghlan, jurister på Advokatsamfundets kansli
Byråerna kan välja mellan en föreläsning tisdagen den 18 juni (livesänd med föreläsarna på plats) eller onsdagen den 19 juni (inspelad), kl. 9–12. Varje byrå samordnar anmälningarna för sina praktikanter. Anmälan behöver vi senast den 3 juni.

Tisdagen den 18 juni på kvällstid anordnas också en sommarcocktail på Advokatsamfundet för sommarpraktikanterna.
➔  Läs mer och anmäl sommarpraktikanter

 

Advokatsamfundet: Alltför låg timkostnadsnorm skapar stora bekymmer
Advokatsamfundet har fått möjlighet att lämna synpunkter på Domstolsverkets underlag för beräkning av timkostnadsnormen 2025. Enligt underlaget hamnar den nya timkostnadsnormen  på 1 586 kr, en höjning med 55 kr (3,58 %).

Advokatsamfundet pekar i yttrandet på att den alltför låga timkostnadsnormen skapar stora bekymmer. Samfundet menar att det är angeläget att göra en översyn av sättet att beräkna timkostnadsnormen, eftersom den befintliga modellen inte tillåter en höjning för att kompensera för inflationen.
➔  Läs mer

 

Rådgivning till advokater som utsätts för våld, hot och trakasserier
Advokatsamfundet har knutit en särskild säkerhetsexpert till sig för att bistå advokater som utsätts för hot och trakasserier som inte uppenbart utgör brott. För att komma i kontakt med säkerhetsexperten kontaktar advokater samfundet via e-postadressen incident@advokatsamfundet.se eller ringer 08-459 03 00.
➔  Läs mer

 

Möt disciplinnämndens ordförande Börje Samuelsson i Advokatsamfundspodden
Advokat Börje Samuelsson är avgående ordförande i disciplinnämnden efter närmare sju år på posten. I senaste avsnittet av Advokatsamfundspodden samtalar han bland annat om uteslutningar, ”advokatröta” och statens roll i advokattillsynen.
➔  Läs mer och lyssna på Advokatsamfundspodden

 

Seminarium i Luxemburg om EU:s delgivningsförordning och bevisupptagningsförordning
Europeiska institutet för offentlig förvaltning (EIPA) bjuder in till seminarium i Luxemburg den 12 juni: ”EU Service of Documents and Taking of Evidence Judicial cooperation tools in the field civil law”. Seminariet följs av ett halvdagsbesök i EU-domstolen den 13 juni.
➔  Läs mer

 

Konferens: Processrätten i ett multikulturellt sammanhang
International Association of Procedural Law (IAPL 2024) inbjuder till konferens på temat Processrätt i ett mångkulturellt sammanhang. Konferensen arrangeras av Juridicum, Örebro universitet, och äger rum den 9–11 oktober 2024. 
➔  Läs mer

 

Ny utgåva av CCBE-Info
Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev CCBE-Info. CCBE-Info nr 105 handlar bland annat om CCBE:s valmanifest inför Europaparlamentsvalet och om en rad aktiviteter som har genomförts under vintern och våren.
➔  CCBE-Info nr 105 (engelska)

 

General-sekreteraren bloggar
bild
Mia Edwall Insulander
Om möjliggörare för kriminella nätverk
En möjliggörare är en person som missbrukar sin anställning eller uppdrag i kommunal, statlig eller privat sektor till förmån för kriminella. Möjliggörare finns i alla sektorer i vårt samhälle. Advokatbranschen är tyvärr inte heller förskonad från gängkriminellas infiltration.
Advokater har typiskt sett en sådan roll och sådana uppdrag som innebär risk för att utsättas för påverkansförsök på olika sätt. På Advokatsamfundet bedriver vi därför ett framåtlutat och intensifierat tillsynsarbete för att minska riskerna att advokater – medvetet eller omedvetet – används som möjliggörare.
➔  Läs mer

 

Aktuellt
Kalendarium
13 maj 2024
Rakelkonferensen
14 maj 2024
Disciplinnämnden sammanträder
16 maj 2024
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
13 juni 2024
Disciplinnämnden sammanträder
13 juni 2024
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
13 juni 2024
Advokatsamfundets fullmäktigemöte
22 augusti 2024
Disciplinnämnden sammanträder
5 september 2024
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
➔  Fler kalenderhändelser

 

Kurser
Många kurser genomförs som livesända kurser, eller erbjuds både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som livesänds är du välkommen att kontakta kursinfo@advokat
samfundet.se.
13 maj 2024
Rakelkonferens med mingel på Grand Hôtel i Stockholm
NYHET
13–14 maj 2024
Ulfsunda slott, Bromma
Det offentliga biträdet i tvångsvårdsmål
NYHET
16 maj 2024
Frukostseminarium – Presentation av remissen om säkerhetszoner
(även livesänd kurs 16 maj)
NYHET
20–22 maj 2024
Skeviks gård, Värmdö
Advokatassistent – trygg på jobbet och säker i kommunikationen
NYHET
21 maj 2024
Göteborg
Modern avtals- och kontraktsrätt
23 maj 2024
Digitala presentationer i rättssalen
23–24 maj 2024
Göteborg
Företagsekonomi för jurister
(även 25–26 september i Stockholm)
24 maj 2024
Retorik för advokater
NYHET
28 maj 2024
Brottmålsadvokaternas dag med mingel, mat och dryck
NYHET
30 maj 2024
Migrationsrättslig nyhetsdag
(även 13 oktober i Göteborg)
31 maj – 2 juni
Malmö
Brottmålskurs 2
NYHET
10 juni 2024
Krigsbrottsprocesser i svenska domstolar
➔  Se hela kursutbudet

 

Cirkulär
18 april 2024
Cirkulär nr 10/2024 Nyintagna ledamöter den 18 april 2024
18 april 2024
Cirkulär nr 9/2024 Nya inträdesansökningar den 14 mars – 17 april 2024
12 april 2024
Cirkulär nr 8/2024 Nyvalda fullmäktigeledamöter den 1 maj 2024 – 30 april 2025
Remissvar
30 april 2024
En rätt för licenshavare att behandla uppgifter om lagöverträdelser
22 april 2024
Utkast till lagrådsremiss Ökad kontroll vid utbetalning från den statliga lönegarantin
22 april 2024
Stärkt konstitutionell beredskap
18 april 2024
Förbättrade och förenklade regler om avdrag för tidigare års underskott
17 april 2024
Framtidens dataskydd – Vid Skatteverket, Tullverket och Kronofogden
16 april 2024
Förbättrad ordning och säkerhet vid förvar
16 april 2024
Preskription av avlägsnandebeslut och vissa frågor om återreseförbud
15 april 2024
Digital operativ motståndskraft för finanssektorn
12 april 2024
Anpassningar av upphandlingslagstiftningen med anledning av EU:s IPI-förordning
12 april 2024
Ett starkare skydd för offentliganställda mot våld, hot och trakasserier
12 april 2024
Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om clearing och avveckling av betalningar
9 april 2024
En effektivare och mer rättssäker klampning
9 april 2024
Säkerhetsdeposition vid hyresavtal
5 april 2024
Utkast till lagrådsremiss Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd
2 april 2024
Sveriges säkerhet i etern
28 mars 2024
Hemlig dataavläsning – utvärdering och permanent lagstiftning
28 mars 2024
Nya tullrättsliga sanktioner och skärpta åtgärder mot utförsel av stöldgods
Kontakta oss


 

241 fb neg stans
145 insta neg stans 146 in neg stans

 

För att avregistrera dig, klicka här.