Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund 2 november 2023. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
140 logo
Välkommen till framtidssamtal 21 november
London's Canary Wharf and the Thames appear from behind 30 St Mary Axe. Author: Harshil Shah. ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)
Advokatsamfundet bjuder in till en kväll i framtidens tecken för att gemensamt diskutera hur vi tacklar kårens utmaningar.
Hur säkerställer vi att advokatbyråer även i framtiden kan attrahera och behålla de bästa juridiska talangerna? Hur kan vi tillsammans agera för att säkerställa det som redan borde vara en självklarhet – att alla känner sig trygga på sin arbetsplats?

Advokatsamfundets undersökningar visar att konkreta resultat i de frågorna är en central nyckel för att säkerställa en fortsatt tillväxt i advokatkåren.

Därför bjuder Advokatsamfundet in till en kväll i framtidens tecken för att gemensamt diskutera hur vi tacklar kårens utmaningar, den 21 november kl. 16–20, i Stockholm eller digitalt. Inbjudan riktar sig såväl till dig i ledande position som till dig som precis inlett din yrkesbana på advokatbyrå.

Deltagande i samtalet ger tre utbildningstimmar.
➔  Mer information, program och anmälan

 

Nyheter
Sveriges advokatsamfund och Advokatguiden AS
ingår förlikning och avslutar domstolsprocesserna
Advokatsamfundet och Advokatguiden har ingått en förlikning i de två mål i Patent- och marknadsdomstolen som Advokatsamfundet tidigare har inlett mot Advokatguiden. Tvisten har rört bl.a. det rättsliga skyddet för matrikeldatabasen på Advokatsamfundets hemsida där alla svenska advokater listas. Förlikningen innebär ett positivt avslut på den juridiska konflikten mellan parterna.

Som en del av förlikningsavtalet har Advokatguiden valt att lägga ner sin svenska tjänst, Advokatguiden.se. Tjänsten har upphört den 1 november 2023. Samtidigt återkallar Advokatsamfundet sin talan mot Advokatguiden.

Ali Ahmed, vd för Advokatguiden, är positiv till uppgörelsen:
 
– Vi har beslutet att avsluta vår svenska tjänst för att fokusera våra satsningar på vår viktigaste marknad, den amerikanska. Vi har redan genomfört en mjuklansering av TheLawyerGuide.com i USA, och detta kräver all vår uppmärksamhet framöver.

Mia Edwall Insulander, generalsekreterare för Advokatsamfundet, är också positiv till uppgörelsen:

– Advokatsamfundets talan väcktes för att tillvarata de svenska advokaternas yrkesintressen. Genom förlikningen värnar vi de advokatetiska kärnvärdena och yrkestiteln advokat.
André Andersson tog emot Advokatsamfundets pris för framstående insatser vid Advokatdagarna
253 Advokatpris 2023 385Advokat André Andersson fick ta emot priset för framstående insatser av Advokatsamfundets ordförande Eva-Maj Mühlenbock.

Advokatdagarna 2023 genomfördes den 26–27 oktober med ca 650 deltagare. Inledningstalare var justitieminister Gunnar Strömmer, som påminde om advokaternas betydelse i rättssamhället och om vikten av oberoende advokater.

Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket 2023 tilldelades André Andersson, tidigare delägare och nu senior adviser på Mannheimer Swartling. Motiveringen tar upp bl.a. hans insatser att kombinera yrkesskicklighet som en av Sveriges främsta advokater inom finansjuridiken med ett stort engagemang och arbete för juridisk forskning och undervisning.
➔  Läs mer

 

Tillsynsenhet föreslås stärka proaktiv tillsyn över advokatkåren

Den proaktiva tillsynen över advokater och advokatbyråer bör ta sin utgångspunkt i en riskbaserad modell. För att detta ska bli möjligt föreslås att en särskild tillsynsenhet inrättas. Tillsynsenheten ska arbeta riskbaserat och på så sätt stärka Advokatsamfundets förebyggande tillsyn. Det föreslås i en delrapport från den tillsynskommitté som tillsattes av Advokatsamfundets styrelse i december förra året.

Tillsynskommitténs arbete fortsätter, och inom kort presenteras ett förslag om ökade kvalifikationskrav för offentliga försvarare i komplicerade brottmål.
➔  Läs mer

 

Tävla om att skriva texten till tidernas advokatlåt!

256 Advokatlat 16 9 385

Vid Advokatdagarna uruppfördes Advokatlåten utan text av en sambaorkester.

Vad säger du och den byrå du jobbar på om att skriva en sångtext om rollen som advokat? Tanken är att vi inom Advokatsamfundet ska ha en alldeles egen låt att samlas kring som fångar hur det är att vara advokat. Låttexten kan till exempel handla om vilken betydelse vi som advokater har för våra klienter, vilken roll vi har i samhället och vilka värden vi står för. Det finns många aspekter av advokatyrket att skriva om och uppmärksamma i en advokatlåt.

Melodin till låten är skriven av kompositören Peter Nordahl och artisten Myrra Malmberg. Melodin spelades upp första gången på Advokatdagarna 2023, och en studioinspelning av den är klar vecka 47. Är du intresserad av att få tillgång till inspelningen samt noterna, mejla till samfundets pressansvariga Karin Flygare, karin.flygare@advokatsamfundet.se. Välkommen att skicka in ditt/ert bidrag senast den 1 september 2024 till samma e-postadress. Obs – låttexten ska vara på svenska. Vi ser fram emot era bidrag! Juryn består av Advokatsamfundets kansli och advokater i styrelsen.

Advokatsamfundspodden: Frihetsberövande påföljder för unga lagöverträdare

Vilka frihetsberövande påföljder bör unga lagöverträdare få? Och har samhället misslyckats om vi sätter ungdomar i fängelse?

Medverkande är advokaterna Johan Eriksson och Carla Pantzar samt justitierådet Agneta Bäcklund som var särskild utredare i Utredningen om frihetsberövande påföljder för unga.

➔  Lyssna på Advokatsamfundspodden avsnitt 37

 

Europeisk enkät om hot och våld mot advokater 

En enkät om hot och våld mot advokater från Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) skickas till verksamma advokater via Advokatsamfundet under kommande vecka. Det är angeläget att så många advokater som möjligt svarar på enkäten, även de som inte menar att de har blivit utsatta för hot eller våld.

Nordiska och baltiska advokatsamfunden fördömer ryska invasionen av Ukraina

Advokatsamfunden i de nordiska och baltiska länderna antog den 25 oktober gemensamt ett uttalande där de starkt och enhälligt fördömer den oprovocerade ryska invasionen och uttrycker sitt fasta stöd för det ukrainska folket, de ukrainska advokaterna och de ukrainska advokatorganisationerna.

Advokatsamfunden, som representerar mer än 31 000 advokater i Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige, kräver i uttalandet att förövaren ställs till svars inför Internationella brottmålsdomstolen.
➔  Läs mer

 

Nyheter på Advokatsamfundets webbplatser

Numera kan advokater, biträdande jurister och administratörer på advokatbyråerna logga in på Advokatsamfundets webbplats med Bank-ID istället för lösenord för att nå personkort, byråkort och inloggningsskyddade webbsidor. 

Samtidigt med uppgraderingen får också Advokatakademiens webbplats inloggning via Bank-ID. Dessutom har Advokatakademien fått ny design och nya funktioner.

Även Juridiska bibliotekets och konsumenttvistnämndens webbplatser har fått ny design.
➔  Läs mer

 

Utlandsdagarna i Málaga

Advokatsamfundets utlandsavdelning bjuder in till Utlandsdagarna i Málaga den 15–16 mars 2024.

Ur programmet:
• Att driva ärenden i Spanien Advokat/abogado Jonas Nordgren
• Från Embracer till Finca Solmark – från techentreprenör till avokadobonde Pelle Lundborg
• AI and the Spanish Legal Ecosystem Abogado José Luis Lorente Howell
• EU Digital Decade – an overview Advokat Caroline Sundberg
• Opportunities and challenges when applying AI Act in practice Jenny Forsberg, senior manager, PwC
• Att driva vingård i Spanien Rickard Enkvist

Anmälan senast den 31 december 2023. Obs! Begränsat deltagarantal.
➔  Mer information, fullständigt program och anmälan

 

Young European Lawyers Contest 2024 – tävla i Europarätt

Tävlingen  Young European Lawyers Contest arrangeras av Europeiska rättsakademien (ERA) och vänder sig till biträdande jurister och till advokater som har arbetat högst ett år sedan de inträdde i samfundet.

Semifinaler hålls i Bukarest, Strasbourg och Trier i april och maj 2024. Finalen äger rum i Trier och vid EU-domstolens tribunal i Luxemburg i oktober 2024. Sista anmälningsdag  är den 1 december 2023.

➔  Läs mer

 

CCBE-Info nr 102

Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE) har publicerat en ny utgåva av sitt nyhetsbrev CCBE-Info.

➔  CCBE-Info nr 102 (engelsk version)

 

General-sekreteraren bloggar
bild
Mia Edwall Insulander
Hur ska advokatbyråer behålla talangerna? Välkommen på framtidssamtal!
Hur ska advokatbyråerna attrahera den bästa kompetensen, om den söker sig annorstädes och blir bolagsjurister eller vill arbeta på myndigheter? För att få svar på varför ledamöter lämnar advokatyrket skickar samfundet ut en enkät till ledamöter i samband med att de ansöker om utträde. Syftet är också att få information om vad som skulle ha fått dem att stanna. Svaren för 2022 har sammanställts i en utträdesrapport. Om det handlar ett framtidssamtal som Advokatsamfundet arrangerar den 21 november. Samtalet tar också upp hur advokatbyråer i framtiden ska locka till sig och behålla de bästa juridiska talangerna. Du är varmt välkommen att lyssna och delta i efterföljande diskussioner i samband med framtidssamtalet!
➔  Läs mer

 

Aktuellt
Kalendarium
9 november
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
16 november
Disciplinnämnden sammanträder
21 november
Framtidssamtal
7 december
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
14 december
Disciplinnämnden sammanträder
18 januari 2024
Disciplinnämnden sammanträder
25 januari 2024
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
15 februari 2024
Disciplinnämnden sammanträder
14 mars 2024
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
➔  Fler kalenderhändelser

 

Kurser
Många kurser genomförs som livesända kurser, eller erbjuds både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som livesänds är du välkommen att kontakta kursinfo@advokat
samfundet.se.
6–7 november
Hotell Mossbylund, Skivarp
Medling och konflikthantering i familjemål
13 november
Advokatetik och god advokatsed för administrativ personal
(även direktsänd kurs)
15 november
Tvistemålsprocessen 2 – huvudförhandling och hovrättsprocess
(även direktsänd kurs)
17 november
Digitala presentationer i rättssalen, halvdag förmiddag
23 november
Ny lagstiftning om företagsrekonstruktion
(även direktsänd kurs)
24–26 november
Sankt Jörgen Park, Göteborg
Brottmålskurs 2 – fördjupning
24 november
Retorik för advokater – effektiv muntlig kommunikation
30 november – 1 december
Ekobrottsprocessen 2 – fördjupning
8–10 december
Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol
11 december
Kickstarta advokatbyråns försäljning
15 december
Försäljning enligt samäganderättslagen, exekutiv försäljning av fastighet och tvångsförsäljning av bostadsrätt
➔  Se hela kursutbudet

 

Cirkulär
12 oktober 2023
Cirkulär nr 21/2023 Nyintagna ledamöter den 12 oktober 2023
12 oktober 2023
Cirkulär nr 20/2023 Nya inträdesansökningar den 29 augusti – 11 oktober 2023
Remissvar
1 november 2023
En översyn av vissa frågor om offentliga biträden
1 november 2023
Datalagring och åtkomst till elektronisk kommunikation
31 oktober 2023
Avtal med Finland om polissamarbete i gränsområdet
31 oktober 2023
Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om snabbare och säkrare nedsättning av överskjutande källskatt
31 oktober 2023
En inre marknad för digitala tjänster – kompletteringar och ändringar i svensk rätt
31 oktober 2023
Finansinspektionens promemoria om förslag till föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
20 oktober 2023
Vistelseförbud på allmän plats och vissa andra platser
17 oktober 2023
Ett förbättrat resegarantisystem
13 oktober 2023
Biometri – för en effektivare brottsbekämpning
3 oktober 2023
EU-kommissionens förslag till direktiv om ändring av brottsofferdirektivet
29 september 2023
Förslag till förordning om ändring i förordningen om polisiära befogenheter i gränsnära områden
29 september 2023
Utökade befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem
20 september 2023
Folkhälsomyndighetens underlag för fastställande av avgifter för tobaksfria nikotinprodukter och förslag på förordningsändringar
20 september 2023
Kunskapskrav för permanent uppehållstillstånd
15 september 2023
Sekretess vid självständigt förverkande av brottsvinster
15 september 2023
Överlämnande av mål mellan allmänna förvaltningsdomstolar
14 september 2023
Intygsgivares ansvarsförsäkring
Kontakta oss


 

241 fb neg stans
145 insta neg stans 146 in neg stans

 

För att avregistrera dig, klicka här.
$$$open$$