Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund augusti 2023. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
140 logo
Välkommen att följa en unik föreläsning för advokater! 
Domstolsverkets byggnad i Jönköping. Foto: Tommy Hvitfeldt
”Intellektuell ödmjukhet och självkännedom – att skapa förutsättningar för hållbara arbetsprestationer”
Perfektionism, prestationsångest, känslomässig intelligens och autenticitet hos advokater är ämnet för ett unikt föreläsningstillfälle den 31 augusti.

Föreläsare är Heidi Brown, director of legal writing vid Brooklyn Law School, juristprofessor och författare till böckerna The Introverted Lawyer, Untangling Fear in Lawyering och The Flourishing Lawyer, samt Jens Näsström, arbetspsykolog som har forskat om, utbildat och handlett jurister och advokater i snart tjugo år. Föreläsningen hålls på engelska.

Tid: Torsdag den 31 augusti 2023 kl. 13.00–15.00
Föreläsningen direktsänds från konferenslokalen Princess Hall vid Engelska kyrkan i Stockholm.

Anmälan senast den 20 augusti genom anmälningslänken nedan. Föreläsningen motsvarar 2 kurstimmar för advokater.
➔  Läs mer om föreläsningen och anmäl dig

 

Nyheter
Mingla med Mia – välkommen på mottagning i Tryggerska villan!

207 Inbjudan till mottagning 31 augusti 385

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander fyller 50 år och firar det med en mottagning efter föreläsningen med Heidi Brown och Jens Näsström. Du är hjärtligt välkommen.

Tid: Torsdag den 31 augusti 2023 klockan 15–22
Plats: Advokatsamfundet, Tryggerska villan, Laboratoriegatan 4, Stockholm

Obs – presenter undanbedes!

Det bjuds på dryck, mingelmat och livemusik.

O.S.A. vänligen senast den 20 augusti genom anmälningslänken nedan.

➔  Anmäl dig till mottagningen här

 

Advokatsamfundets rättegångsspel visade brottmålsprocessens komplexitet
229 Rattegangsspel 2023 ratten Tom Knutson 385

Under Almedalsveckan i Visby genomförde Advokatsamfundet ett rättegångsspel inför en fullsatt sal i Gotlands museum. Rättegångsspelet handlade om ett fiktivt fall där två tonåringar stod åtalade för sabotage mot blåljusverksamhet.

Som nämndemän medverkade fyra journalister: Oisín Cantwell, Aftonbladet, Diamant Salihu, SVT, Åsa Erlandsson, Dagens Nyheter, och Caspar Opitz, Allmänhetens Medieombudsman. Journalisterna visade sig bedöma gärningarna strängare än både åhörarna och juristdomaren Mikael Swahn.

Efter rättegångsspelet följde en debatt som leddes av journalisten Inger Arenander.
➔  Läs mer och se rättegångsspelet på Youtube

 

Lyssna på Advokatsamfundspoddens sommarsamtal
Under sommaren 2023 presenterar Advokatsamfundspodden en serie sommarsamtal, där Advokatsamfundets generalsekreterare samtalar med personer som har anknytning till eller intresse för rättsliga frågor.

De här gästerna har medverkat i sommarsamtalen hittills:
  • Martin Holmgren, generaldirektör för Kriminalvården
  • Ulrika Borg, brottmålsadvokat
  • Gunnel Lindberg, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Ett nytt sommarsamtal, med journalisten Daniel Velasco, publiceras den 18 augusti.
➔  Lyssna på sommarsamtalen i Advokatsamfundspodden

 

Taxereformen i förordnandemål utvärderas – Advokatsamfundet samlar in uppgifter från advokater

Den 1 juni infördes den nya taxan i förordnandemål. Advokatsamfundet arbetar fortsatt intensivt och aktivt mot att taxan ska påverka rättssäkerheten negativt.

Den 9 juni möttes Advokatsamfundet och Domstolsverket för att diskutera taxan. Advokatsamfundet klargjorde att advokatkåren inte har godtagit taxereformen. Domstolsverket kommer att utvärdera tillämpningen av taxan.

Advokatsamfundet har beslutat att på egen hand samla in uppgifter från advokater om hur taxan tillämpas. Alla berörda advokater uppmanas att löpande fylla i en särskild blankett och sända in den till Advokatsamfundet senast den 12 januari 2024.
➔  Läs mer

 

Advokatsamfundet söker jurister

Advokatsamfundet söker jurister till tjänster som handläggare på sitt kansli. Handläggarna bereder olika typer av ärenden och har kontakt med både advokater och allmänhet. Sista ansökningsdag är den 20 augusti 2023.

➔  Läs mer

 

2023 Young Practitioners Roundtable i Helsingfors 25 augusti

Organisationen International Trade Mark Association, INTA, inbjuder tillsammans med bland andra advokatfirman Setterwalls till en halvdagskurs för unga immaterialrättsjurister (som arbetat upp till fem år på byrå) med rubriken ”IP Litigation and Other Wild Stories”.

Kursen hålls i Helsingfors den 25 augusti och är kostnadsfri.

➔  Information, program och anmälningsinformation

 

Juridiska biblioteket bjuder in till seminarium: ”Böckernas betydelse – i går, i dag och i morgon”

Stiftelsen Juridiska biblioteket bjuder in till ett eftermiddagsseminarium kring böckernas betydelse och den juridiska litteraturens användning och utformning med Bertil Bengtsson, Johnny Herre och Svante Weyler. Seminariet hålls i Advokatsamfundets lokaler samt webbsänds, den 3 oktober kl. 13–16.

Seminariet tar upp hur den juridiska litteraturen, såväl akademiska arbeten som lagkommentarer, användas av domstolar. Vidare diskuteras hur digitaliserad juridisk litteratur har gjorts användbar och hur man kan tänka sig att den kommer att användas i framtiden, vilket har särskild betydelse för advokater när de planerar uppläggen av sina bibliotek.

Seminariet vänder sig till advokater, biträdande jurister och juridikstuderande. Sista dag för anmälan är 22 september. Seminariet motsvarar tre utbildningstimmar för advokater.
➔  Fullständigt program och anmälan

 

IBA:s årskonferens 2023 i Paris 29 oktober – 3 november

Den internationella advokatorganisationen International Bar  Association (IBA) håller sin årskonferens 2023 i Paris den 29 oktober – 3 november. Konferensen innehåller över 200 sessioner om ett brett urval rättsliga ämnen, ett stort antal sociala aktiviteter samt rika möjligheter till nätverkande och affärskontakter.

➔  Läs mer

 

General-sekreteraren bloggar
bild
Mia Edwall Insulander
Barnets åsikter i LVU-mål ska föras fram – även om de går på tvärs med vuxenvärldens bedömning
Ekots granskning av domar i LVU-mål där barn under 15 år omhändertas på grund av sitt beteende visar att barnets åsikt bara framgår i var tredje dom. Det är anmärkningsvärt med tanke på att det både i LVU och barnkonventionen framgår att barn ska få komma till tals. Hur en domstol har beaktat barnets egna åsikter går inte att förstå om det inte framgår av domen. Det är varken rättssäkert eller acceptabelt, särskilt inte när det handlar om barn.

I Advokatsamfundets vägledning för advokatens uppdrag för svaga och utsatta klienter finns ett kapitel om uppdrag i LVU-mål. Det finns anledning att se över om ytterligare förtydliganden kan göras för att undvika situationer där barnet inte förstår varför det egna ombudet har en annan uppfattning om tvångsvården än barnet självt. Barnets egen inställning och egna önskemål bör föras fram oavsett om de överensstämmer med vuxenvärldens bedömning. Annars har vi tappat bort barnets eget perspektiv.
➔  Läs mer

 

Aktuellt
Kalendarium
24 augusti
Disciplinnämnden sammanträder
29 augusti
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
21 september
Disciplinnämnden sammanträder
12 oktober
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
19 oktober
Disciplinnämnden sammanträder
26–27 oktober
Advokatdagarna 2023
➔  Fler kalenderhändelser

 

Kurser
Många kurser genomförs som livesända kurser, eller erbjuds både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som livesänds är du välkommen att kontakta kursinfo@advokat
samfundet.se.
NYHET 18–19 september
Skeviks gård, Värmdö
Uppdraget som bodelningsförrättare
NYHET 26–27 september
Företagsvärdering för jurister
2–3 oktober
Clarion Hotel Malmö Live, Malmö
Företagsekonomi för jurister
NYHET 3 oktober
Böckernas betydelse – i går, i dag, i morgon. Kostnadsfritt seminarium om böckernas betydelse och den juridiska litteraturens användning och utformning
(även direktsänd kurs)
5 oktober
Skadeståndsansvar för styrelseledamöter och VD
(även direktsänd kurs)
NYHET 10 oktober
Tvistelösningsanalys och besvärliga motparter
11 oktober
Säkerhetsåtgärder och edition – två skarpa vapen i civilprocessen
(även direktsänd kurs)
11 oktober
Elite Hotel Park Avenue, Göteborg
Sexualbrott i alla dess skepnader – en kurs för målsägandebiträde, särskilda företrädare och försvarare
12–13 oktober
Skeviks gård, Värmdö
Målsägandebiträde och särskild företrädare
➔  Se hela kursutbudet

 

Cirkulär
16 juni 2023
Cirkulär nr 16/2023 angående krav för registrering av mottagningskontor
16 juni 2023
Cirkulär nr 15/2023 Nya ansökningar om återinträde den 16 maj – 13 juni 2023
14 juni 2023
Cirkulär nr 14/2023 Nyintagna ledamöter den 14 juni 2023
14 juni 2023
Cirkulär nr 13/2023 Nya inträdesansökningar den 16 maj – 13 juni 2023
Remissvar
10 augusti 2023
Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff för de allvarligare brotten
7 augusti 2023
En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn
29 juni 2023
En ny ordning för asylsökandes boende
26 juni 2023
Tilläggsprotokoll 16 till Europakonventionen – en möjlighet för de högsta domstolarna att begära rådgivande yttranden från Europadomstolen
21 juni 2023
Europeiska kommissionens patentpaket
Kontakta oss


 

143 fb neg stans 145 insta neg stans 146 in neg stans

 

För att avregistrera dig, klicka här.