Nyhetsbrev från Sveriges advokatsamfund september 2023. Om meddelandet ser konstigt ut, klicka här.
140 logo
Rapportera hur taxan i förordnandemål tillämpas
London's Canary Wharf and the Thames appear from behind 30 St Mary Axe. Author: Harshil Shah. ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)
Advokatsamfundet har beslutat att samla in uppgifter från advokater om hur den nya taxan för ersättningar i förordnandemål tillämpas. 
Advokatsamfundet har utarbetat en särskild blankett för ändamålet. Samfundet uppmanar alla berörda advokater att fylla i blanketten löpande fram till årsskiftet och att därefter, senast den 12 januari 2024, skicka in blanketten med e-post till taxa.forordnandemal@advokatsamfundet.se.

Det är värt att notera att taxan i förordnandemål får frångås, om skälig ersättning för arbete i målet överstiger det angivna gränsvärdet i bilagan till Domstolsverkets föreskrifter om ersättning till offentlig försvarare och målsägandebiträde i förordnandemål (DVFS 2023:5) – se DVFS 2023:5 10 §.
➔  Läs mer och ladda ned rapportblanketten

 

Nyheter
Reviderat vägledande uttalande – ökade möjligheter till internationellt samarbete mellan advokatbyråer
240 London Gherkin Canary Wharf Author Harshil Shah CC BY SA 2.0 385

Advokatsamfundets styrelse har antagit ett reviderat vägledande uttalande om internationellt samarbete. Det är en revidering av ett tidigare vägledande uttalande från 2001.

Genom harmoniseringen med utländska regler blir samarbeten med advokatbyråer i andra länder, som inte innefattar delägarskap, möjliga i större utsträckning. Styrelsen bedömer att det innebär en förbättrad konkurrenssituation för svenska advokatbyråer. Förbudet mot externt ägande i svenska advokatbyråer bibehålls.
➔  Läs mer

 

Advokatsamfundspodden: Hur hjälper självkännedom advokater att prestera bättre?
235 Heidi Brown Jens Nasstrom Karin Flygare 385
På vilket sätt kan man som advokat tänka som en elitidrottare för att vara mer förberedd i sin yrkesroll? Och vad är bluffsyndromet? Professor Heidi Brown, New York Law School, och arbetspsykologen Jens Näsström förklarar i Advokatsamfundspodden hur man som advokat bör hantera onödiga stressfaktorer, hur man hittar ett välbefinnande i yrkesrollen genom självledarskap och varför advokater inte är ”hjärnor på ben”.
➔  Lyssna på Advokatsamfundspodden avsnitt 34

 

Framtidssamtal den 21 november

Den 21 november bjuder Advokatsamfundet in till en kväll för att diskutera advokatbyråernas arbetsmiljö och hur advokatkåren kan attrahera och behålla de bästa juridiska talangerna. En sammanställning av enkätsvar från dem som sökte utträde ur samfundet 2022 presenteras. Dessutom presenteras och diskuteras 2023 års undersökning om kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

➔  Läs mer

 

Advokatsamfundets undersökning om sexuella trakasserier: Förebyggande arbete har stannat av

Av advokater och biträdande jurister har 27 procent utsatts för kränkande särbehandling och 14 procent för sexuella trakasserier. Bland kvinnor är siffrorna högre: 39 respektive 27 procent. Det visar en rapport från undersökningsföretaget Novus, som har genomfört en enkätundersökning på Advokatsamfundets uppdrag som uppföljning av en undersökning 2019.

Problemen med kränkande särbehandling och sexuella trakasserier finns kvar, men undersökningens resultat tyder på att arbetet för att förebygga detta har klingat av.
➔  Läs mer

 

Anmälan till Advokatdagarna 2023 är öppen

Advokatdagarna 2023 äger rum den 26–27 oktober på Grand Hôtel i Stockholm. Anmälan till de olika seminarierna är öppen.

Inledningstalare den 26 oktober är justitieminister Gunnar Strömmer. Den 27 oktober inleder Marcus Wallenberg. På konferensen medverkar även bland andra David Batra, advokaterna Anna Ulfsdotter, Johan Eriksson, Carl Svernlöv, Eva-Maj Mühlenbock och Robin Oldenstam, justitierådet och ordföranden i Högsta domstolen Anders Eka, justitierådet Margareta Brattström, professor Christina Ramberg samt professor Jessika van der Sluijs Björkman.

Torsdag 26 oktober är det bankett med underhållning i Vinterträdgården. Årets artist är Danny Saucedo.  

Advokatdagarna motsvarar 12 fortbildningstimmar för advokater.
➔  Fullständigt program och anmälan

 

Cocktail 25 oktober i samband med Advokatdagarna

Med anledning av Advokatdagarna bjuder Advokatsamfundet på cocktail onsdagen den 25 oktober kl. 18–20 på Advokatsamfundets kansli.

➔  Anmälan till cocktail

 

Juridiska biblioteket bjuder in till seminarium: ”Böckernas betydelse – i går, i dag och i morgon”

Stiftelsen Juridiska biblioteket bjuder in till ett eftermiddagsseminarium kring böckernas betydelse och den juridiska litteraturens användning och utformning med Bertil Bengtsson, Johnny Herre och Svante Weyler. Seminariet hålls i Advokatsamfundets lokaler samt webbsänds, den 3 oktober kl. 13–16.

Seminariet tar upp hur den juridiska litteraturen, såväl akademiska arbeten som lagkommentarer, användas av domstolar. Vidare diskuteras hur digitaliserad juridisk litteratur har gjorts användbar och hur man kan tänka sig att den kommer att användas i framtiden, vilket har särskild betydelse för advokater när de planerar uppläggen av sina bibliotek.

Seminariet vänder sig till advokater, biträdande jurister och juridikstuderande. Sista dag för anmälan är 22 september. Seminariet motsvarar tre utbildningstimmar för advokater.
➔  Fullständigt program och anmälan

 

IBA:s årskonferens 2023 i Paris 29 oktober – 3 november

Den internationella advokatorganisationen International Bar  Association (IBA) håller sin årskonferens 2023 i Paris den 29 oktober – 3 november. Konferensen innehåller över 200 sessioner om ett brett urval rättsliga ämnen, ett stort antal sociala aktiviteter samt rika möjligheter till nätverkande och affärskontakter. I samband med IBA-konferensen ordnar de nordiska advokatsamfunden gemensamt en mottagning den 1 november.

➔  Läs mer

 

General-sekreteraren bloggar
bild
Mia Edwall Insulander
Make the Rule of Law Great Again
Jag såg nyligen filmen ”Make Democracy Great Again”. Den tar sin utgångspunkt i att attackerna mot demokratin blir fler och värre och att andelen människor på jorden som lever i fullvärdiga demokratier är nere på endast 13 procent. Det är angeläget att vi ökar kunskapen och förståelsen kring betydelsen av demokrati och rättsstatsprincipen, för att stoppa en utveckling som uppenbarligen går i helt fel riktning. Vi har alla ett ansvar för att belysa, diskutera och debattera dessa viktiga frågor, så att vi gemensamt kan ”Make the Rule of Law Great Again”.
➔  Läs mer

 

Aktuellt
Kalendarium
21 september
Disciplinnämnden sammanträder
12 oktober
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
19 oktober
Disciplinnämnden sammanträder
26–27 oktober
Advokatdagarna 2023
9 november
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
16 november
Disciplinnämnden sammanträder
21 november
Framtidssamtal
7 december
Advokatsamfundets styrelse sammanträder
➔  Fler kalenderhändelser

 

Kurser
Många kurser genomförs som livesända kurser, eller erbjuds både i fysiskt och direktsänt format. Om du har frågor om kursutbud eller vilka kurser som livesänds är du välkommen att kontakta kursinfo@advokat
samfundet.se.
12–13 oktober
Skeviks gård, Värmdö
Målsägandebiträde och särskild företrädare
13 oktober
En europeisk arresteringsorder – en praktisk genomgång för försvarsadvokater
26–27 oktober
Grand Hôtel, Stockholm
Advokatdagarna 2023
Nu har anmälan till seminarierna öppnat!
NYHET 26–27 september
Företagsvärdering för jurister
2–3 oktober
Clarion Hotel Malmö Live, Malmö
Företagsekonomi för jurister
NYHET 3 oktober
Böckernas betydelse – i går, i dag, i morgon. Kostnadsfritt seminarium om böckernas betydelse och den juridiska litteraturens användning och utformning
(även direktsänt seminarium)
5 oktober
Skadeståndsansvar för styrelseledamöter och VD
(även direktsänd kurs)
NYHET 10 oktober
Tvistelösningsanalys och besvärliga motparter
11 oktober
Elite Hotel Park Avenue, Göteborg
Sexualbrott i alla dess skepnader – en kurs för målsägandebiträde, särskilda företrädare och försvarare
11 oktober
Säkerhetsåtgärder och edition – två skarpa vapen i civilprocessen
(även direktsänd kurs)
➔  Se hela kursutbudet

 

Cirkulär
6 september 2023
Cirkulär nr 19/2023 Reviderat vägledande uttalande om internationellt samarbete
29 augusti 2023
Cirkulär nr 18/2023 Nyintagna ledamöter den 29 augusti 2023
29 augusti 2023
Cirkulär nr 17/2023 Nya inträdesansökningar den 14 juni – 28 augusti 2023
Remissvar
1 september 2023
En registerlag för Inspektionen för socialförsäkringen
1 september 2023
Europeiska kommissionens förslag till nytt direktiv om rätten att få en vara reparerad
31 augusti 2023
Förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende
Kontakta oss


 

241 fb neg stans
145 insta neg stans 146 in neg stans

 

För att avregistrera dig, klicka här.