160 Affarsv Logo 4f

Tack för att du vill delta i vår undersökning!

Vänligen svara på följande frågor.

1. Jag identifierar mig som:
2. Jag bor i:
3. Ålder?
4. Vilken av följande kategorier beskriver bäst din jobbstatus?
5. Känner du till Affärsverken?
7. Vilka tjänster känner du till att Affärsverken levererar?
8. Hur känner du för Affärsverken som företag?
0 = Inte alls
10 = Mycket bra
9. Affärsverken bidrar till enklare dagar för invånarna i Karlskrona genom sina tjänster/produkter.
0 = Nej, inte alls
10 = Ja, i hög grad
10. Affärsverken arbetar för ett hållbart samhälle.
0 = Nej, inte alls
10 = Ja, i hög grad
11. Affärsverken ansvarar för samhällskritiska funktioner.
0 = Nej, inte alls
10 = Ja, i hög grad
12. Affärsverken driver utveckling och ligger i framkant med nya lösningar.
0 = Nej, inte alls
10 = Ja, i hög grad
13. Affärsverken bryr sig om invånarna i Karlskrona.
0 = Nej, inte alls
10 = Ja, i hög grad
14. Upplever du Affärsverken som trovärdiga?
0 = Nej, inte alls
10 = Ja, i hög grad
15. Har du sett någon marknadsföring för Affärsverken den senaste månaden?
16. Var har du sett marknadsföring för Affärsverken?
17. Är du kund hos Affärsverken?
Vinn en biljett till Karlskrona Skärgårdsfest 2022!
För att vara med i utlottningen av en biljett till Skärgårdsfesten behöver du fylla i ditt namn och din e-postadress samt godkänna tävlingsvillkoren. Om du inte vill vara med och tävla kan du  trycka på skicka direkt.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR, läs mer på vår webb.
Tävlingsvillkor
Marknadsundersökningen ska genomföras på plats eller digitalt och namn och e-postadress ska registreras för chans att vinna.
Anställda på Affärsverken eller dess närmaste familj (make, maka, sambo, eller barn) får ej delta i tävlingen. Du måste också vara över 18 år för att vara med i tävlingen.
Personal från Affärsverken drar slumpvis fem vinnare den 18 juli. Beslutet kan ej överklagas och priserna kan ej bytas mot kontanter eller andra varor.
Vinnaren meddelas den 18 juli på facebook.com/affarsverken och via e-post.
Vinsten hämtas ut av vinnaren i Affärsverkens reception, senast den 27 juli 2022 kl. 16.00.
Vinnaren ska kunna uppvisa legitimation.

Tävlingen arrangeras av Affärsverken Karlskrona AB och finns på Affärsverkens webb, facebooksida samt på vår sommarturné. Tävlingen pågår fram till den 17 juli 2022. Vinsten är ett festivalpass till Karlskrona Skärgårdsfest 2022. Vinstens totala värde är 1 495 kronor. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av Facebook.