1209 Header enk%c3%a4t vm unders%c3%b6kning

Tack för att du vill delta i vår undersökning!

Vänligen svara på följande frågor.

1. Jag identifierar mig som:
2. Jag bor i:
3. Ålder?
4. Vilken av följande kategorier beskriver bäst din jobbstatus?
5. Känner du till Affärsverken?
7. Vilka tjänster känner du till att Affärsverken levererar?
8. Hur känner du för Affärsverken som företag?
0 = Inte alls
10 = Mycket bra
9. Affärsverken bidrar till enklare dagar för invånarna i Karlskrona genom sina tjänster/produkter.
0 = Nej, inte alls
10 = Ja, i hög grad
10. Affärsverken arbetar för ett hållbart samhälle.
0 = Nej, inte alls
10 = Ja, i hög grad
11. Affärsverken ansvarar för samhällskritiska funktioner.
0 = Nej, inte alls
10 = Ja, i hög grad
12. Affärsverken driver utveckling och ligger i framkant med nya lösningar.
0 = Nej, inte alls
10 = Ja, i hög grad
13. Affärsverken bryr sig om invånarna i Karlskrona.
0 = Nej, inte alls
10 = Ja, i hög grad
14. Upplever du Affärsverken som trovärdiga?
0 = Nej, inte alls
10 = Ja, i hög grad
15. Har du sett någon marknadsföring för Affärsverken den senaste månaden?
16. Var har du sett marknadsföring för Affärsverken?
17. Är du kund hos Affärsverken?
Tävla om ett Festpass till Skärgårdsfesten 2024!
Hur du tävlar
För att vara med i tävlingen ska du genomföra vår marknadsundersökning på plats eller digitalt och uppge ditt namn och din e-postadress. 


Om tävlingen
Tävlingen arrangeras av Affärsverken Karlskrona AB och finns på Affärsverkens Facebooksida samt på vår sommarturné. Tävlingen pågår fram till och med den 18 juli 2024. Vinsten är ett festivalpass till Karlskrona Skärgårdsfest 2024. Vinstens totala värde är 1 995 kronor.
Tävlingen är inte på något sätt sponsrad, stödd eller administrerad av Facebook eller dess partners.

Tävlingsregler
Hela marknadsundersökningen ska genomföras på plats eller digitalt och namn och e-postadress ska registreras för chans att vinna. Anställda på Affärsverken eller dess närmaste familj (make/maka/sambo/barn) får ej delta i tävlingen. Du måste också vara över 18 år för att vara med i tävlingen. Personal från Affärsverken drar slumpvis fem vinnare den 19 juli. Beslutet kan ej överklagas och priserna kan ej bytas mot kontanter eller andra varor.


Vinnaren meddelas den 19 juli på facebook.com/affarsverken och via e-post.
Vinsten hämtas ut av vinnaren i Affärsverkens reception, senast den 1 augusti 2024 kl. 16.00.
Vinnaren ska kunna uppvisa legitimation.
637 Affarsv Logo 4f
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on LinkedIn
Click to visit us on YouTube
Click to visit us on Instagram
Click to visit us our homepage
637 Affarsv Logo 4f