Uutiskirje 19.2.2021 Jos uutiskirje ei näy oikein, voit lukea sen verkossa täältä.
128 Akava Logo RGB
780 Perhearki 07c
Akava neuvottelujärjestöineen esittää sovittelujärjestelmän uudistamista

787 Ty%c3%b6el%c3%a4m%c3%a4%c3%a4 40 1024x897

Akava, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN esittävät sovittelujärjestelmän uudistamista, sovittelumenettelyn täsmentämistä ja sovittelun resurssien vahvistamista.

Akava ja sen neuvottelujärjestöt pitävät tärkeänä, että työmarkkina- ja sovittelujärjestelmää kehitetään vastaamaan muuttuneen toimintaympäristön tarpeisiin.

Tutustu esitykseen osoitteessa www.akava.fi/uusisovittelujarjestelma

Katso esittelytilaisuuden 18.2.2021 tallenne: https://youtu.be/0JCUW55dXl0

Työmarkkinakeskusjärjestöt: Työ- ja opiskeluperusteinen maahanmuutto tukemaan Suomen kestävää kasvua

788 Aikuisopiskelu01 1024x975

Työmarkkinakeskusjärjestöjen (EK, KT, SAK, Akava ja STTK) mielestä Suomi tarvitsee työ- ja opiskeluperusteiseen maahanmuuttoon uuden kunnianhimon tason. On tärkeää, että koronapandemian jälkeen pääsemme nopeasti mukaan kestävään kasvuun. Se edellyttää osaavaa työvoimaa ja vastuullista sekä tavoitteellista maahanmuuttopolitiikkaa. Hyväksikäyttö työelämässä on torjuttava. Hallituksen puolivälitarkastelussa on huomioitava hallitusohjelman tavoitteiden toteutuminen.

Lue uutinen: Työmarkkinakeskusjärjestöt: Työ- ja opiskeluperusteinen maahanmuutto tukemaan Suomen kestävää kasvua

Perhevapaauudistus tuo yhdenvertaisuutta mutta kannustaa heikosti vapaiden jakamiseen

302 Perhearki 07 d

Akava pitää hyvänä, että perhevapaauudistus parantaa joustavuutta ja yhdenvertaisuutta, mutta osittaisen vanhempainvapaan joustavuuden lisääminen jää kuitenkin puolitiehen. Akava edellyttää, että kotihoidontuki ja koko lastenhoidon tukijärjestelmä uudistetaan jatkossa osana perheen ja työn yhdistämisen kokonaisuutta.

Lue uutinen: Perhevapaauudistus tuo yhdenvertaisuutta mutta kannustaa heikosti vapaiden jakamiseen
Lotta Savinko Tuumaamossa: Raamit on rakennettu, päätösvastuu siirtyy työpaikoille ja perheille

225 Lotta Savinko 200x200 px

Vanhemmilla on yhtä paljon joustomahdollisuuksia, sama korvaustaso, kummallakin 160 vanhempainpäivärahapäivää, molemminpuolinen mahdollisuus luovuttaa tai olla luovuttamatta omasta kiintiöstään 1–63 päivää ja pitää perhevapaita lapsen kahden vuoden ikään saakka. Miltä tämä kuulostaa? Taantumuksellista?

Lue blogi: Raamit on rakennettu, päätösvastuu siirtyy työpaikoille ja perheille

Akavan kuntavaalitavoitteet – Akavas mål i kommunalvalet

550 Opettaja05

Akava painottaa kuntavaalitavoitteissaan, että laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat kaiken osaamisen perusta. Osaaminen ja koulutus sekä laajat sivistyspalvelut ovat jatkossakin kunnan ydintehtäviä. Myös kuntien elinvoima on tärkeä teema kuntavaaleissa.

Tutustu Akavan kuntavaalitavoitteisiin: Elinvoimainen kunta – Akavan kuntavaalitavoitteet


Akava betonar kommunernas livskraft och hållbar ekonomi inför kommunvalet. Kommunerna antingen ensamma eller tillsammans måste kunna erbjuda kommuninvånarna högkvalitativa bildnings-, kultur- och välfärdstjänster samt bra ramar för deras vardag, arbete och företagande. På lång sikt ska kommunerna ha som mål att alla kommuninvånare har en examen på minst andra stadiet. En höjning av utbildningsnivån stöder sysselsättningen och delaktigheten, förhindrar segregation och förbättrar livskvaliteten.

Läs Akavas mål i kommunalvalet: En livskraftig kommun – Akavas mål i kommunalvalet
Uutisia Akavan liitoista

Suomen Terveydenhoitajaliitto on huolissaan ennaltaehkäisevän työn asemasta suomalaisessa terveydenhuollossa

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut: Yhteiskuntatetti tarjoaa nuorille kiinnostavia TET-harjoittelumahdollisuuksia myös etänä

Työpaikkailmoitus: Ylemmät Toimihenkilöt YTN etsii palvelukoordinaattoria

Insinööriliitto IL ja Tekniikan akateemiset TEK: Nuoret pitävät liittojen sopimia työehtosopimuksia tärkeinä

Akavan Erityisalat: Millä isät käyttämään perhevapaita?

Työpaikkailmoitus: Suomen Arkkitehtiliitto etsii järjestösihteeriä

Suomen Terveydenhoitajaliitto: Kuka saa rokottaa? Pikakoulutetut rokottajat voivat olla riski potilasturvallisuudelle

Facebook
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
Jos et halua vastaanottaa Akavan uutiskirjeitä, napsauta tästä.
$$$open$$