Uutiskirje 16.4.2021 Jos uutiskirje ei näy oikein, voit lukea sen verkossa täältä.
128 Akava Logo RGB
298 Neuvottelu 21 d
Lakimuutos maalittamisen kriminalisoimiseksi laitettava vireille

873 Neuvottelu17

Akava esittää hallitukselle maalittamisen kriminalisointia koskevan lakimuutoksen laittamista vireille pian. Maalittamisella tarkoitetaan järjestelmällistä toimintaa, jolla pyritään vaientamaan ihmisiä tai vaikuttamaan heidän toimintaansa esimerkiksi uhkailemalla tai levittämällä heidän yksityisluontoisia tietojaan internetissä.

Lue uutinen: Lakimuutos maalittamisen kriminalisoimiseksi laitettava vireille

Tutustu Akava Works -artikkeliin: Maalittamisen kriminalisointiehdotuksen arviointia

Tutustu myös Maalittaminen työelämässä -kyselyn tuloksiiin 


Akava, Upseeriliitto ja Päällystöliitto: Sotilaiden työssäjaksamisen ongelmat korjattava Puolustusvoimissa

639 Akava katuvilinaa 04 b

Akava, Upseeriliitto ja Päällystöliitto nostavat esille tuoreen kyselyn tulokset, jotka kertovat palautumisen riittämättömyydestä Puolustusvoimien henkilökunnan joukossa. Upseeriliiton ja Päällystöliiton jäsenkyselyn tulokset osoittavat, että mahdollisuudet palautua erityisesti sotilaallisen harjoituksen tai meripalvelun jälkeen ovat puutteelliset ja pitkät työsidonnaisuusjaksot ovat kuormittavia.

Lue uutinen: Akava, Upseeriliitto ja Päällystöliitto: Sotilaiden työssäjaksamisen ongelmat korjattava Puolustusvoimissa

Lisätietoja kyselyn tuloksista: Upseeriliiton ja Päällystöliiton jäsenkyselyn yhteenveto

Paikallisessa sopimisessa kompromissiratkaisu tarpeen

304 Ty%c3%b6el%c3%a4m%c3%a4%c3%a4 25

Paikallisen sopimisen edistämistä on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä lähes kaksi vuotta. Akava on valmis jatkamaan keskustelua paikallisen sopimisen edistämisestä. Tasapainoinen ja hallittu kompromissiratkaisu olisi kuitenkin jo tarpeen, jotta luottamus, yhteistyökyky ja vakaus työmarkkinoilla vahvistuvat.

Lue uutinen: Paikallisessa sopimisessa kompromissiratkaisu tarpeen

Kohti parempaa Eurooppaa: Nils Torvalds
Hajoaako maailmankuva?

872 Nils Torvalds

Mitä nyt siihen reagoimaan, ajattelin ensin. Ehkä vastahakoisuus johtui politiikan selkäydinreaktiosta. Ennen kuin ajatus on ehtinyt aivoihin, selkäranka on jo päätellyt, että siitä tulee vain ristiriitoja ja  politiikassa pyritään välttämään herkästi ristiriitoja, vaikka se samalla elää niistä.

Lue kolumni: Hajoaako maailmankuva?

Alustatyöstä puuttuu pysyvyyden tarjoama turvallisuus, mutta joustot tuovat vapautta

648 Koodausta 12

Alustatalous tarkoittaa taloudellisen toiminnan muotoa, jossa ihmiset myyvät, ostavat, jakavat, lainaavat ja vuokraavat tavaroita ja palveluita digitaalisten alustojen välityksellä. Alustat toimivat linkkinä kahden tahon välillä. Artikkelimme tarjoaa katsauksen alustatyön piirteistä ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä.

Lue Akavalaisen artikkeli: Alustatyöstä puuttuu pysyvyyden tarjoama turvallisuus, mutta joustot tuovat vapautta

Ehdota Akavan yrittäjäpalkinnon saajaa

823 akava yritt%c3%a4j%c3%a4palkinto ehdota

Akavan yrittäjäpalkinto myönnetään vuosittain ansioituneelle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle. Kenet palkitaan tänä vuonna? Lähetä ehdotuksesi 10. toukokuuta mennessä.

Palkinnon saaja voi olla akavalainen yrittäjä, akavalaisen jäsenjärjestön yksi tai useampi jäsen tai muu henkilö tai ryhmä, joka on toiminut merkittävällä tavalla akavalaisen yrittäjyyden hyväksi tai sen toimintaedellytysten parantamiseksi.

Lue uutinen: Ehdota Akavan yrittäjäpalkinnon saajaa

Akavan kuntavaalitavoitteet – Akavas mål i kommunalvalet

550 Opettaja05

Akava painottaa kuntavaalitavoitteissaan, että laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat kaiken osaamisen perusta. Osaaminen ja koulutus sekä laajat sivistyspalvelut ovat jatkossakin kunnan ydintehtäviä. Myös kuntien elinvoima on tärkeä teema kuntavaaleissa.

Tutustu Akavan kuntavaalitavoitteisiin: Elinvoimainen kunta – Akavan kuntavaalitavoitteet


Akava betonar kommunernas livskraft och hållbar ekonomi inför kommunvalet. Kommunerna antingen ensamma eller tillsammans måste kunna erbjuda kommuninvånarna högkvalitativa bildnings-, kultur- och välfärdstjänster samt bra ramar för deras vardag, arbete och företagande. På lång sikt ska kommunerna ha som mål att alla kommuninvånare har en examen på minst andra stadiet. En höjning av utbildningsnivån stöder sysselsättningen och delaktigheten, förhindrar segregation och förbättrar livskvaliteten.

Läs Akavas mål i kommunalvalet: En livskraftig kommun – Akavas mål i kommunalvalet


Uutisia Akavan liitoista

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kysely: Luottamusmiehillä huoli oppivelvollisuusuudistukseen tarkoitettujen rahojen paikallisesta käytöstä

Suomen Terveydenhoitajaliitolla suuri huoli koronan vaikutuksista terveydenhoitajaopiskelijoihin

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY: Ilmailu- ja liikenneliitot tiivistävät yhteistyötään

Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY hakee viestinnän asiantuntijaa vakinaiseen työsuhteeseen


Facebook
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
Jos et halua vastaanottaa Akavan uutiskirjeitä, napsauta tästä.
$$$open$$