Uutiskirje 15.3.2023 Jos uutiskirje ei näy oikein, voit lukea sen verkossa täältä.
128 Akava Logo RGB
1307 hiiht%c3%a4j%c3%a4 uutiskirje
Akavan uutiskirje

Olemme palanneet tauolta. Jatkossa lähetämme uutiskirjeen noin kahden viikon välein.

Innostavia lukuhetkiä!
Osaava, kannustava ja turvallinen Suomi
1260 Hallitusohjelmatavoitteet Neli%c3%b6Hyvinvointiyhteiskunta voidaan rahoittaa vahvalla talouskasvulla ja korkealla työllisyydellä. Tulevaisuuden hyvinvoinnista huolehditaan panostamalla osaamiseen, nostamalla työllisyysastetta, vahvistamalla talouden kasvuedellytyksiä, parantamalla tuottavuutta ja vastuullisella talouspolitiikalla.

Hallituskaudella  2023–2027 tehtävien päätösten pitää parantaa kestävän kasvun ja  korkeamman työllisyyden edellytyksiä.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiimme: Osaava, kannustava ja turvallinen Suomi – Akavan hallitusohjelmatavoitteet

Kysy ehdokkaaltasi EU-asioista
1264 Euroopan unioni

Euroopan unionin toiminta ja kehittäminen ovat mielestämme olleet liian vähän esillä eduskuntavaalikampanjoinnissa. Kannustamme ehdokkaita nostamaan EU-asiat aktiiviseen keskusteluun ja osaksi kampanjointia, sillä Suomen EU-linja päätetään pitkälti eduskuntavaaleissa.

– Korostamme, että Suomen pitää olla aktiivinen toimija EU:ssa, sillä vahva ja toimiva EU on Suomen etu, sanoo puheenjohtajamme Maria Löfgren.

– Tarvitsemme aktiivista ja monipuolista keskustelua jäsenyydestämme ja EU:n kehittämisestä, toteaa kansainvälisten asioiden päällikkömme Markus Penttinen.

Lue uutinen: Eduskuntavaalikeskustelussa kaivataan selkeitä näkemyksiä ehdokkaiden EU-linjasta

Vahva julkinen talous varmistaa hyvinvointiyhteiskunnan
1265 Kaupunkin%c3%a4kym%c3%a4 04

Julkisen velan kasvattaminen normaalin talouskehityksen aikana on huolestuttavaa.

Talouden sopeutusta tarvitaan väistämättä, mutta sitä pitää tehdä mieluummin etupainotteisesti ja valikoiden. Koulutuksen sekä tutkimuksen ja kehityksen resurssit on säilytettävä sekä tuottavuutta nostettava.

– Oikealla talouspolitiikalla varmistamme, että nykyiset ja tulevat nuoret voivat elää hyvinvointiyhteiskunnassa. Velanhoidon taakkaa emme voi sälyttää heille, korostaa puheenjohtajamme Maria Löfgren.

Lue tiedote: Vahva julkinen talous varmistaa hyvinvointiyhteiskunnan myös tulevaisuudessa
Lausuntomme julkisen talouden näkymistä ja sopeutuksesta
276 Pasi Sorjonen 200x200 px

Lausunnossaan valtiovarainvaliokunnalle korostimme, että Suomen julkinen talous on huonossa asemassa ottamaan vastaan uusia kriisejä.

Pidämme huolestuttavana, että julkinen velka kasvaa normaalin talouskehityksen aikana. Tarvittava sopeutus täytyy todennäköisesti ulottaa kahden hallituskauden mittaiseksi.

Pääekonomistimme Pasi Sorjonen esitti lausunnon valtiovarainvaliokunnan kuulemisessa 1.3.2023.

Lue lausunto: Akavan lausunto julkisen talouden näkymistä ja sopeutuksesta
Jaettu perhevastuu tuo työelämään tasa-arvoa
1273 Maria L 0185 neli%c3%b6

Perhevapaiden epätasainen jako vanhempien kesken on merkittävä tekijä miesten ja naisten tasa-arvon ongelmien taustalla. Ajattelemme Suomessa mielellään olevamme tasa-arvon edelläkävijöitä, mutta tasa-arvon edistämiseksi pitää tehdä töitä jatkuvasti. Jotta perhe- ja hoivavastuu jakautuu tasa-arvoisesti, meidän pitää toimia yhä aktiivisemmin perhevastuun edistämiseksi.

Lue Maria Löfgrenin blogi: Jaettu perhevastuu tuo työelämään parempaa tasa-arvoa
Hyvinvointivaltio huolehtii heikoimmistaan
753 Miika Sahamies 04 pikkukuva

Oikeus työhön sisältyy ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen. Tärkeästä periaatteesta huolimatta monilla vähemmistöihin kuuluvilla on vaikeuksia päästä työelämään, löytää osaamistaan vastaavaa työtä tai saada riittävää tukea työllistymiselleen. Tilanteen muuttaminen vaatii monipuolisia toimia.

Lue Miika Sahamiehen blogi: Hyvinvointivaltio huolehtii heikoimmistaan
Perhevapaauudistuksen tavoitteena parantaa tasa-arvoa
883 Perhearki 13 b 1024x985

Tasa-arvon paraneminen työ- ja perhe-elämässä edellyttää molempien sukupuolten panosta. Työnantajilta vaaditaan kykyä luoda työpaikoille rakenteita kuten sijaisjärjestelyjä, jotka mahdollistavat perhevapaalle jäämisen sekä isille että äideille.

Lue artikkeli: Perhevapaauudistuksen tavoitteena parantaa tasa-arvoa, perheiden päätökset tärkeitä
Tapaturma etätyössä – mitä työntekijälle korvataan?
1306 Uutiskirje et%c3%a4ty%c3%b6

Etätyössä tapahtuneiden tapaturmien korvaamisessa on ratkaisevaa, mikä lasketaan kiinteästi työntekoon liittyneeksi toiminnaksi ja mikä ei. Tarkka kirjallinen dokumentaatio tapaturman kulusta on hyvin tärkeää. Mielestämme työtapaturmalain soveltamisalaa pitää ensi hallituskaudella laajentaa etätyössä tapahtuviin tapaturmiin, jolloin turva olisi etäyössä sama kuin lähityössä.

Lue artikkeli: Tapaturma etätyössä – mitä työntekijälle korvataan?
Liittojemme jäsenmäärä kasvoi hienoisesti
1302 Ty%c3%b6el%c3%a4m%c3%a4%c3%a4 11

Akavan liittojen jäsenmäärä vuoden 2023 alussa oli 616 000, missä oli kasvua edelliseen vuoteen 1 200 jäsentä. Maksavien jäsenten määrä kasvoi 177:llä ja opiskelijajäsenten määrä nousi 3 393:lla. Eniten uusia jäseniä sai Insinööriliitto ja suhteellisesti eniten kasvoi Akavan sairaanhoitajat ja Taja.

Lue uutinen: Akavan liittojen jäsenmäärä kasvoi hienoisesti
Akavan opiskelijoille uudet puheenjohtajat
1299 Akavan opiskelijat 1123 neli%c3%b6

Akavan opiskelijoiden puheenjohtajina aloittivat vuoden alussa Nicole Ojala, Eppu Åberg ja Saska Kurki. Puheenjohtajat liputtavat nuorten aikuisten vaikuttamismahdollisuuksien, koulutuksen pitkäjänteisen rahoittamisen ja opiskelijoiden paremman toimeentulon puolesta.  

Lue artikkeli: Akavan opiskelijoiden uudet puheenjohtajat: Yhteisöllistä ja läpinäkyvää toimintakulttuuria
1283 tyopaivaa podcast banneri desktop puhetta
Työpäivää! -podcast jatkuu

Kevään aikana julkaistaan eri työelämän aiheisiin paneutuvia jaksoja, joista kaksi on jo kuunneltavissa Spotifyssa.

Kuinka liittoutunut olet?
Kuuntele jakso Spotifyssa >

Hyvä, paha työehtosopimus
Kuuntele jakso Spotifyssa >

Podcastin tuottavat Akava ja Akavan jäsenliitot. Juontajana jatkaa Anna Ståhle.
image
1278 Kuva 1. Ty%c3%b6tt%c3%b6mien ty%c3%b6nhakijoiden m%c3%a4%c3%a4r%c3%a4 0603
Työttömyyskatsaus 3/2023: Työttömyys näyttää vakautuneen

Uusin työttömyys- ja lomautuskatsaus julkaistiin 7.3. Tuoreimpien tietojen mukaan työttömien määrä on pysynyt viime aikoina likimain ennallaan.

Katsauksesta selviää, että työttömiä on jonkin verran enemmän kuin ennen koronaviruspandemiaa. Pitkäaikaistyöttömyys on edelleen vähentynyt ja alle vuoden mittaisten työttömyysjaksojen määrä kohonnut. Alkavien työttömyysjaksojen määrä ei ole enää vähentynyt viimeisen vuoden aikana.

Katsauksen mukaan parin viimeisen kuukauden tietojen perusteella työttömyyden suunta on hyvin epäselvä.

Tutustu katsaukseen: Työttömyyskatsaus 3/2023
1279 Mahaanmuuttokatsaus 2802
Maahanmuuttokatsaus 2/23: Lupien määrässä ennätysvuosi

Helmikuun lopussa julkaistun korkean osaamistason maahanmuuttokatsauksen mukaan myönteisten oleskelulupien määrä laski viimeisellä vuosineljänneksestä.

Loppuvuoden laskusta huolimatta vuosi 2022 oli myönnettyjen oleskelulupien määrän osalta ennätyksellinen. Kaiken kaikkiaan vuonna 2022 myönnettiin ensimmäisiä oleskelulupia Suomeen yhteensä 40 488.

Korkean osaamistason katsauksen päähuomio on niin sanotuissa korkean osaamistason työluvissa eli erityisasiantuntijoissa ja tutkijoissa.

Tutustu katsaukseen: Korkean osaamistason maahanmuuttokatsaus 2/23
1x1 1277 Akava katuvilinaa 04 b
1x1
Akava Works Ilmasto & osaaminen -artikkelisarja

Akava Worksin Ilmasto & osaaminen -artikkelisarja tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen. Sarjassa eri kirjoittajat pohtivat ilmastonmuutoksen aiheuttamia osaamisvaatimuksia ja osaamisen kehittämistä yhteiskunnan, yritysten ja yksilöiden näkökulmasta.

Artikkelit:

Johanna Vuorelma: Ilmastonmuutos ja osaamistarpeet

Tero Toivanen: Kestävyystavoitteet saavutetaan panostamalla osaamiseen ja työllisyyteen

Liisa Häikiö: Ilmastohätätila edellyttää yhteiskunnallisen osaamisen uudistamista

Essi Aarnio-Linnanvuori: Ilmastokasvatus kaipaa kokonaisvaltaista otetta
Uutisia liitoista
Facebook
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
Tämän uutiskirjeen osoitteet on haettu Akavan ja Akavan liittojen rekistereistä.
Jos et halua vastaanottaa Akavan uutiskirjeitä, napsauta tästä.