Uutiskirje 28.4.2023 Jos uutiskirje ei näy oikein, voit lukea sen verkossa täältä.
128 Akava Logo RGB
1185 vappu2022 uutiskirje
Akavan uutiskirje

Tervetuloa lukemaan tuoreimpia keskustelunaiheita uutiskirjeestämme. Tämän uutiskirjeen aiheena on muun muassa sovittelujärjestelmä, vihreä siirtymä, koulutus, turvallisuus ja työhyvinvointi.

Hauskaa vappuviikonloppua!
1422 Ty%c3%b6el%c3%a4m%c3%a4%c3%a4 11
Ehdota Akava-yhteisön yrittäjäpalkinnon saajaa
Myönnämme vuosittain yrittäjäpalkinnon tunnustuksena ansioituneelle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle. Lähetä ehdotuksesi 31. toukokuuta mennessä.

Lisätietoa: akava.fi
Föreslå vem som ska få Akavas företagarpris i år
Akavas företagarpris tilldelas årligen en meriterad företagare eller yrkesutövare. Vem får priset i år? Du kan föreslå en lämplig kandidat senast den 31 maj 2023.

Mer information: akava.fi/sv
1426 Neuvottelu 08
Akava ja neuvottelujärjestöt: Sovittelujärjestelmän uudistus mukaan tulevaan hallitusohjelmaan

Akava, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN painottavat. että sovittelujärjestelmän uudistus pitää sisällyttää hallitusohjelmaan, jotta työriitojen ratkaisua voidaan nopeuttaa ja tehostaa. Ne esittävät sovittelujärjestelmän uudistamista, sovittelumenettelyn täsmentämistä ja sovittelun resurssien vahvistamista. Sovittelijatoimiston yhteyteen tarvitaan puolueeton talousyksikkö talous-, palkka- ja ansiokehityslaskentaa varten.

Lue tiedote: Sovittelujärjestelmän uudistus mukaan tulevaan hallitusohjelmaan
1430 Lotta Savinko 04 raj
Hallitusohjelmassa huomio työkykyyn ja työturvallisuuteen

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. muistuttaa vuosittain työturvallisuuden ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyn tärkeydestä. Tänä vuonna viesti on meille Suomessa tärkeämpi kuin koskaan. Työkyvyn tukeminen sekä panostukset työhyvinvointiin ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn ovat välttämättömiä toimia työllisyyden ja työurien pidentymisen kannalta. Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisestä saadaan vipua seuraavan hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikkaan.

Lue tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkömme Lotta Savingon blogi: Hallitusohjelmassa huomio työkykyyn ja työturvallisuuteen
1429 Tero Vayrynen 2 768x512
Akavalainen: Rankkaa työtä tekevät akavalaiset saavat tukea

Sosiaalialalla, poliisissa, oikeuslaitoksessa ja monella muulla työpaikalla ollaan tekemisissä karujen kohtaloiden kanssa. Poliisit ja lääkärit, sosiaalityöntekijät ja opettajat, juristit ja monet muut akavalaiset saattavat joutua työssään tekemisiin elämän rankan puolen kanssa. Henkisesti raskas työ vaatii kunnollisen tuen.

Lue Akavalainen-artikkeli: Rankkaa työtä tekevät akavalaiset saavat tukea
1401 60308832
Työhyvinvoinnin parantaminen tulevan hallituksen työllisyys- ja talouspolitiikan kovaan ytimeen

Työturvallisuuslain uudistaminen pitää ottaa mukaan tulevan hallitusohjelman työelämäasioihin, jotta voidaan ehkäistä liiallista psykososiaalista kuormitusta ja vähentää työkyvyttömyyden kustannuksia. Tarvitsemme yli vaalikausien ulottuvan osaamisstrategian ja vakaan rahoitusjärjestelmän koulutukselle.

Lue tiedote: Työhyvinvoinnin parantaminen tulevan hallituksen työllisyys- ja talouspolitiikan kovaan ytimeen
840 Kuntoutusta salilla harjoitelle 1024x683
Työmarkkinajärjestöt: Ihmisten toimintakyvyn parantaminen liikuntaa lisäämällä edellyttää tekoja tulevalta hallitukselta

Liikkumisen lisääminen kaikissa ikäryhmissä pitää nostaa kansalliseksi kärkihankkeeksi, jossa on kiinnitettävä erityisesti huomiota lapsiin ja nuoriin, painottavat työmarkkinajärjestöt. Suomalaisten liikkumisen lisääminen ja samalla toimintakyvyn parantaminen tulee nostaa hallitusohjelman yhdeksi kärkihankkeeksi, toteavat työmarkkinajärjestöt.

Lue työmarkkinajärjestöjen yhteistiedote: Ihmisten toimintakyvyn parantaminen liikuntaa lisäämällä edellyttää tekoja tulevalta hallitukselta
1416 Ty%c3%b6el%c3%a4m%c3%a4%c3%a4 40 1024x897
Ville Kopra työmarkkinajohtajaksemme

Akavan uusi työmarkkinajohtaja on valtiotieteiden maisteri Ville Kopra. Akavan hallitus päätti valinnasta kokouksessaan 18. huhtikuuta 2023. Hän aloittaa uudessa tehtävässään Akavassa 7. elokuuta valtioneuvoston kanslian asettaman karenssin jälkeen.

Työmarkkinajohtajan vastuualueeseen kuuluvat muun muassa työelämän ja työmarkkinoiden lainsäädäntö sekä niihin liittyvä vaikuttamistyö, työmarkkinajärjestelmän kehittäminen, eläkepolitiikka ja sosiaaliturva-asiat.

Lue tiedote: Akavan työmarkkinajohtajaksi Ville Kopra
1412 Piia Rekil%c3%a4 02 pikkukuva
Mitä vihreän siirtymän onnistuminen vaatii? 

Suomen hiilineutraaliustavoitteeseen sitoutuminen on elintärkeää vihreän siirtymän onnistumiselle. Pieni maa voi houkutella investointeja vain olemalla edelläkävijä ja vahvalla osaamisella. Kasvavat TKI-panostukset pitää kohdistaa vihreään siirtymään ja erityisesti bio- ja kiertotalouteen.

Lue yhteiskunta-asioiden päällikkömme Piia Rekilän blogi: Vihreän siirtymän onnistuminen vaatii pysymistä Suomen 2035 hiilineutraaliustavoitteessa
1397 Emmi Ven%c3%a4l%c3%a4inen 1000
Koulutustason nosto vaatii yhteistä tahtoa

Koulutusjärjestelmältä vaaditaan paljon seuraavan kahden vuosikymmenen aikana. Akava on esittänyt koko koulutusjärjestelmän kattavan koulutuksen rahoitussuunnitelman laatimista. Suunnitelmasta on syytä muodostaa parlamentaarinen yhteisymmärrys ja sitoumus siihen, että menestyksemme kannalta kriittiset koulutuskysymykset ratkaistaan ja toimet pystytään rahoittamaan.

Lue johtavan asiantuntijamme Emmi Venäläisen blogi: Koulutustason nosto vaatii yhteistä tahtoa

1398 Juha Kirstil%c3%a4 01 pikkukuva
Tekoja turvallisen Suomen puolesta

Turvallinen ja hyvä yhteiskunta on sisäisesti eheä ja ulkoisesti vahva. Turvallisessa Suomessa ehkäistään syrjäytymistä pitämällä kaikki mukana. Julkinen talous pidetään riittävän vahvana, jotta se kestää tulevatkin kriisit. Vakaa, demokraattinen ja turvallinen Suomi rakentuu sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden sekä vahvan oikeusvaltion ja hyvän hallinnon varaan.

Lue johtavan asiantuntijamme Juha Kirstilän blogi: Tekoja turvallisen Suomen puolesta

1283 tyopaivaa podcast banneri desktop puhetta
Kutsumus ja ensimmäiset työvuodet Työpäivää!-podcastien aiheena 

Aiheita käydään läpi diakonin ja papin sekä opettajien työn arjen kautta.

Kutsumuksen tunnistaa merkityksellisyydestä
Kuuntele jakso Spotifyssa >>

Näin selviät elävän ekoista työvuosista
Kuuntele jakso Spotifyssa >>

Podcastin tuottavat Akava ja Akavan jäsenliitot. Juontajana jatkaa Anna Ståhle.

Voit kuunnella myös aiemmat jaksot Spotifyssa >>
1432 Kesaduunari fiiliskuva2 vaaka
Kesäduunari-info palvelee 2.5. alkaen

Kesäduunari-info on nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu maksuton neuvontapalvelu, johon voivat ottaa yhteyttä kesätyössä tai harjoittelussa olevat koululaiset ja opiskelijat sekä heidän vanhempansa.

Kesäduunari-info palvelee kaikkia kesätyöntekijöitä joka arkipäivä. Puhelu on soittajalle maksuton. Kysymyksiä voi esittää myös WhatsAppilla numerossa sekä nettilomakkeen kautta. Ole yhteydessä!

Lisää tietoa ja yhteystiedot: kesaduunari.fi

image
1354 Ihmisi%c3%a4 verkkok%c3%a4ytt%c3%b6
Koulutus, inhimillinen pääoma ja talouskasvu

Akava Worksin Koulutus, inhimillinen pääoma ja talouskasvu -selvitys julkistettiin 5.4. Selvityksessä todetaan, että Suomen taloudellinen hyvinvointi rakentuu työn tuottavuuden varaan. Työn tuottavuus puolestaan riippuu ennen kaikkea siitä, millaisia teknologioita täällä kehitetään ja otetaan käyttöön. Investoinnit rakennuksiin, koneisiin, tieto- ja viestintälaitteisiin sekä muihin laitteisiin ovat suurelta osin loppujen lopuksi teknologisen kehityksen seurauksia. Tutkimus- ja kehityspanostuksista ja teknologiavalinnoista alkavan vaikutusketjun päässä ratkeaa myös Suomen rakenteellisen kilpailukyvyn tila.

Tutustu selvitykseen: Koulutus, inhimillinen pääoma ja talouskasvu

Verkkolähetyksessä selvityksen esitteli sen laatinut Jyväskylän yliopiston professori sekä Työn ja talouden tutkimus LABOREn johtaja Mika Maliranta.

Katso verkkolähetyksen tallenne >>
1369 Ilmasto ja osaaminen vaaka
Jyrki Katainen: Kestävyysosaaminen on mahdollisuus ja kilpailuetu

Suomi ja koko maailma ovat suuren muutoksen äärellä ekologisen kestävyyskriisin takia, jossa on kolme ulottuvuutta: ilmastonmuutos, luontokato ja luonnonvarojen ylikulutus. Tilanne vaatii ripeitä toimia, sillä hyvinvointimme ja taloutemme ovat täysin riippuvaisia luonnosta ja sen tarjoamista palveluista ja hyödyistä. Ihmisen toiminta uhkaa luonnon kantokykyä ja ilmastonmuutos on yksi esimerkki tästä kehityksestä. Ilman luontoa emme kerta kaikkiaan selviä.

Näin kirjoittaa Sitran yliasiamies Jyrki Katainen esipuheessaan Akava Worksin Ilmasto ja osaaminen -artikkelijulkaisussa.

Lue Jyrki Kataisen esipuhe: Kestävyysosaaminen on mahdollisuus ja kilpailuetu
1371 Ilmasto ja osaaminen2
Akava Works Ilmasto ja osaaminen -julkaisu on luettavissa verkossa

Akava Worksin Ilmasto ja osaaminen -artikkelijulkaisu tarttuu ajankohtaiseen aiheeseen. Julkaisussa viisi asiantuntijaa pohtii ilmastonmuutoksen aiheuttamia osaamisvaatimuksia ja osaamisen kehittämistä yhteiskunnan, yritysten ja yksilöiden näkökulmasta.

Julkaisussa on artikkelit Johanna Vuorelmalta, Tero Toivaselta, Liisa Häikiöltä, Essi Aarnio-Linnanvuorelta ja Mikael Fogelholmilta.

Johdannon julkaisuun on kirjoittanut yhteiskunta-asioiden päällikkömme Piia Rekilä. Esipuheen on kirjoittanut Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.

Tutustu julkaisuun: Ilmasto ja osaaminen (pdf)

Esipuhe ja artikkelit on julkaistu aiemmin verkossa: akavaworks.fi/ilmastoartikkelit2023
Uutisia liitoista
Facebook
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
Tämän uutiskirjeen osoitteet on haettu Akavan ja Akavan liittojen rekistereistä.
Jos et halua vastaanottaa Akavan uutiskirjeitä, napsauta tästä.