Uutiskirje 28.2.2020 Jos uutiskirje ei näy oikein, voit lukea sen verkossa täältä.
128 Akava Logo RGB
423 Aikuisopiskelu07d kansikuva
Akavalaiset ilmastotyössä: WWF Suomen pääsihteeri, kauppatieteiden tohtori, Suomen Ekonomien jäsen, Liisa Rohweder

424 Liisa Rohweder 2 web

“Pakko olla toiveikas ja uskoa, että maat lähtevät torjumaan ilmastonmuutosta, koska muita vaihtoehtoja meillä ei ole.” Liisa Rohweder on ollut ympäristöjärjestö WWF:n Suomen pääsihteerinä kymmenen vuotta.

“Voimme Suomessa olla ylpeitä siitä, että meillä on maailman kunnianhimoisin ilmasto-ohjelma. Olen viestinyt hallitukselle paljon siitä, että me voimme pienenä maana ottaa johtajuutta ja näyttää, miten ilmastonmuutoksen torjunta ei romahduta hyvinvointivaltiota. Nyt hallituksella on näytön paikka.”

Lue Akavalaisen artikkeli: Akavalaiset ilmastotyössä: WWF Suomen pääsihteeri, kauppatieteiden tohtori, Suomen Ekonomien jäsen, Liisa Rohweder

Akava Works -kysely: korkeakoulutetuista suurin osa kannattaa kilpailukieltoihin täyttä korvausta

347 VesaVuorenkoski 200x200

Työntekijöiden kilpailukieltosopimusten epäkohdat nousivat julkiseen keskusteluun sen jälkeen, kun Akava teki vuonna 2017 laajan jäsenkyselyn, jossa kartoitettiin kilpailukieltosopimusten käyttöä ja niihin liittyviä ongelmia. Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että kilpailukieltosopimusten käyttö on lisääntynyt voimakkaasti 2000-luvulla. Uudessa kyselyssä kartoitettiin korvaukseen liittyviä kysymyksiä korkeakoulutetuille.

Lue Vesa Vuorenkosken Akava Works -blogi: Akava Works -kysely: korkeakoulutetuista suurin osa kannattaa kilpailukieltoihin täyttä korvausta

Ranskan maahanmuuttajille ammattikiintiöt

422 Ranskan ty%c3%b6per%c3%a4inen maahanmuutto 1B 1024x1024

Ranska alkaa valikoida siirtolaisia maan työvoiman tarpeen mukaan ensi kesästä lähtien. Ammattikiintiöistä päätetään vuosittain yhteistyössä työmarkkinaosapuolten, työvoimatoimistojen ja alueellisten päättäjien kesken.

Työvoimapulasta kärsivien ammattien luettelo ja siirtolaiskiintiöt on tarkoitus tarkistaa vuosittain yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja työvoimaviranomaisten kesken. Ranskan työntekijäliitot ilmoittivat heti kättelyssä vastustavansa ajatusta. Ne uskovat siirtolaisten valikoinnin ajavan kiintiön ulkopuolelle jääneet laittoman työntekijän asemaan.

Lue Akavalaisen artikkeli: Ranskan maahanmuuttajille ammattikiintiöt

Helmikuun työttömyyskatsaus: Korkeakoulutettujen työttömien määrä lisääntynyt

330 aikuisopiskelu turkoosi

Korkeakoulutettujen työttömyys kääntyi noususuuntaan vuoden 2019 aikana ja kasvu on jatkunut myös vuodenvaihteen jälkeen. Muiden kuin korkeakoulutettujen työttömien määrä on vielä hienoisessa laskussa. Korkeakoulutettuja työttömiä oli vuoden 2020 tammikuun lopussa yhteensä 36 561. Määrä on 856 henkilöä (+2,4 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Akava julkaisee kuukausittain työttömyyskatsauksen. Katsauksessa avataan korkeakoulutettujen työttömyyslukuja. Luvut perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoihin. Luvut eivät sisällä lomautettuja.

Tutustu helmikuun työttömyyskatsaukseen.
Kansainvälisen työjärjestön ILOn jäsenyys tuonut Suomeen vakautta ja kehitystä

421 Guy Ryder ILO100FI 1024x768

Kansainvälisen työjärjestön ILOn pääjohtaja Guy Ryder arvioi, että Suomi lienee sosiaalisen vuoropuhelun maailmanmestari. Ryder kiittää Suomea aktiivisesta osallistumisesta ILOn toimintaan jo järjestön alkuvaiheissa. Tiivis yhteistyö on hyödyttänyt molempia osapuolia.

Pääjohtaja Guy Ryder oli pääpuhujana työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä juhlaseminaarissa, joka pidettiin Säätytalolla 11. helmikuuta Suomen 100-vuotisen ILO-jäsenyyden kunniaksi.

Lue Akavalaisen artikkeli: Kansainvälisen työjärjestön ILOn jäsenyys tuonut Suomeen vakautta ja kehitystä

Nykytilaan kaivataan muutosta: matkustaminen työasioissa työajan ulkopuolella pitäisi korvata aina rahana tai vapaana

420 Joonas Miettinen 200x200 px

Työhön liittyvän matkustamisen vuoksi moni korkeakoulutettu palkansaaja on sidoksissa työhönsä myös työajan ulkopuolella. Akavan vuonna 2019 tekemän matka-aikakyselyn tulosten mukaan vain 31 prosenttia korkeakoulutetuista palkansaajista ilmoitti, että ei matkusta työasioissa työajan ulkopuolella. Muilla kuin korkeakoulutetuilla osuus oli 58 prosenttia.

Selvä enemmistö, 85 prosenttia, kaikista palkansaajista oli täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”matkustaminen työasioissa työajan ulkopuolella pitäisi korvata aina joko rahana tai vapaana”. Myös johtotehtävissä työskentelevistä korkeakoulutetuista valtaosa, 73 prosenttia, oli ainakin osittain sitä mieltä, että matka-aika tulisi aina korvata.
   
Lue Joonas Miettisen Akava Works -blogi: Nykytilaan kaivataan muutosta: matkustaminen työasioissa työajan ulkopuolella pitäisi korvata aina rahana tai vapaana

Akavan Fjäder: Olen valmis jatkamaan Akavan puheenjohtajana

222 Aikuisopiskelu14b

Akavan puheenjohtaja seuraavaksi neljän vuoden kaudeksi valitaan liittokokouksessa Helsingissä 26. toukokuuta. Vuodesta 2011 puheenjohtajana toiminut Sture Fjäder ilmoitti tiistaina 25.2. kiinnostuksensa jatkaa tehtävässään Akavan hallituksen kokouksessa.

– Haluan olla mukana määrittämässä Akavan strategiaa 2020-luvun uusiin vaatimuksiin sekä luomassa pohjaa Akavan tavoitteille ja edistämässä niitä vuoden 2023 eduskuntavaaleissa ja uudessa hallitusohjelmassa, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Lue uutinen: Akavan Fjäder: Olen valmis jatkamaan Akavan puheenjohtajana

Tervetuloa alueelliseen työeläkekouluun!


353 14443 tela logo

Työeläkevakuuttajat Tela, SAK, Akava ja STTK järjestävät yhteistyössä kahdeksan alueellista työeläkekoulua helmi-huhtikuussa 2020. Kevään kiertue alkaa Mikkelistä 12.2. ja päättyy Joensuuhun 1.4.

Vielä ehdit mukaan Helsinkiin, Hämeenlinnaan ja Kuopioon!

Helsinki, keskiviiikko 11.3.2020
Asiantuntijat: eläke- ja sosiaaliturva-asioiden asiantuntija Samppa Koskela (STTK), edunvalvontajohtaja Nikolas Elomaa (Tela) ja ylilääkäri Maija Haanpää (Ilmarinen)

Ilmoittaudu tilaisuuteen 4.3. mennessä

Hämeenlinna, keskiviikko 18.3.2020
Asiantuntijat: johtaja Pekka Piispanen (Akava), analyytikko Kimmo Koivurinne (Tela) ja ylilääkäri Maija Haanpää (Ilmarinen)

Ilmoittaudu tilaisuuteen 11.3. mennessä

Kuopio, keskiviikko 25.3.2020
Asiantuntijat: työura- ja eläkeasioiden päällikkö Sinikka Näätsaari (SAK), analyytikko Kimmo Koivurinne (Tela) ja ylilääkäri Mikael Ojala (Merimieseläkekassa)

Ilmoittaudu tilaisuuteen 18.3. mennessä

Työeläkekoulut on tarkoitettu palkansaajajärjestöjen luottamushenkilöille, työsuojeluvaltuutetuille, liittojen toimihenkilöille ja hallinnon jäsenille, aktiiveille sekä jäsenille. Työeläkekoulut ovat osallistujille maksuttomia.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Tervetuloa!

Työeläkevakuuttajat Tela
SAK, Akava ja STTK

Akava Leadership -verkosto johtamis- ja esihenkilötyötä tekevien tueksi

393 Akava kuva 3

Kiinnostavatko hyvä johtaminen ja työelämäaiheet? Tule mukaan Akava Leadership -verkostoon!  

Akava Leadership on johtamis- ja esihenkilötyötä tekevien tueksi perustettu verkosto ja alusta aktiiviselle yhteiskunnalliselle keskustelulle. Verkoston tarkoitus on tarjota kaikille esihenkilö- ja johtavassa asemassa oleville tukea oman osaamisen kehittämiseen sekä tuoda esiin tutkitun tiedon pohjalta työelämän muutoksia esihenkilötyön ja johtamisen näkökulmasta. Verkosto on avoin kaikille teemoista kiinnostuneille. Akava Leadershipin takana ovat Akava ja jäsenjärjestöt. Mukana on jo yli 940 henkilöä.
 
Tästä voit liittyä LinkedIn-ryhmään: https://www.linkedin.com/company/26246443/
 
Lisätietoja verkostosta: https://akava.fi/akavaleadership/

Tervetuloa verkostoitumaan!

Uutisia Akavan liitoista

Tradenomit odottaa Akavan puheenjohtajalta uudistamiskykyä

Tradenomit: Tradenomien palkkakehitys jatkuu positiivisena

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto: SPJL:n jäsenistä 58 % kertoo työviihtyvyyden heikentyneen – työmäärä kasvaa, henkilöstö vähenee ja väkivalta kentällä lisääntyy

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Työntekijöiden syyttäminen ei auta lapsia

Akavan Erityisalat: Tutkimus: Suomalaiset luottavat museoihin – puoluekanta näkyy museomielipiteissä yllättävän vähän

Suomen Terveydenhoitajaliitto: Perusterveydenhuollon asiakasmaksujen uudistamisella terveydenhoitajat voivat panostaa entistä laajemmin väestön terveyteen

Ylemmät Toimihenkilöt YTN: Sinustako meille viestintäkoordinaattori?


Facebook
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
YouTube
Jos et halua vastaanottaa Akavan uutiskirjeitä, napsauta tästä.