2021-01-12 Webbversion
122 huvud nyhetsbrev lime
323 svu rapport 600px
BAGA gör markbaserad rening ännu mycket bättre!
Under hösten kom rapport 2020-09 från Svenskt Vatten utveckling (svu) ”Markbaserade avloppsanläggningar för över 50 PE” skriven av RISE. Denna rapport ger den traditionella markbaserade reningen ett erkännande. Den lyfter styrkor och fördelar samt belyser även vissa svagheter.

Vi på BAGA har sedan länge insett fördelarna med tekniken men nu förbättrat och lyft reningen till en ny nivå genom det vi kallar för ”Modern markbaserad rening”. Marknadens effektivaste slamavskiljare tillser att minimalt med partiklar når vidare till vår markbädd/infiltration där vi skapat full kontroll över ventilation och syresättning i moduler och mark genom spridarplattan som avgränsare mellan olika zoner. Genom kontrollerade zoner får vi ett oöverträffat smittskydd och en effektiv reduktion av kväve som traditionella bäddar inte klarar.


Läs mer
316 slamavvattning
Slamavvattning - så tycker vi!
Slamtömning kan ske med olika tekniker. Det vanligaste systemet i Sverige är heltömning, även kallad konventionell tömning. Men det går också att göra en mobil avvattning och deltömning – slamavvattning.

Avvattning av slam används idag av flera kommuner i Sverige och fördelarna är många, bland annat:
  • Färre transporter sparar på miljön och sänker kostnader.
  • En högre torrhalt ger fördelar i efterföljande hantering av slammet, till exempel vid produktion av biogas.
Läs mer
BAGA - Inte bara reningsverk
BAGA är sedan ett par år tillbaka ledande leverantör av små avlopp i Sverige och erbjuder nu även lösningar för dricksvattenrening. Vi har en långsiktig egen teknikutveckling av miljömässiga avlopp för svenskt klimat. Det finns många enklare lösningar på marknaden, men tryggheten och helheten som BAGA erbjuder gör att entreprenörer och kunder ändå väljer vår teknik.
187 samlingsbild produkter 190px
Reningsverk
Vi har avloppslösningar för enskilt avlopp för allt från enskilda hushåll upp till husgrupper, samfälligheter, fritids och rekreations-
anläggningar, mindre kommunala anläggningar och liknande.

640x640transp
Läs mer
188 fettavskiljare 190px
Fettavskiljare
BAGA fettavskiljare tillverkade av glasfiberarmerad polyester (GAP) ett material med stor styrka och lång livslängd. Avsedd att användas för att avskilja fetthaltigt vatten med höga krav på rening. Finns med kapacitet från 3 – 60 l/sek. 640x640transp
Läs mer
178 oljeavsk 190px
Oljeavskiljare
BAGA oljeavskiljare är tillverkade av glasfiberarmerad polyester. Avskiljarna fungerar efter den gravitmetriska principen där oljebaserade produkter som är lättare än vatten, skiljs ut och flyter upp till ytan. Finns med kapacitet från 10 l/sek – 500 l/sek.
Läs mer
190 stationer 190
Pumpstationer
Kompus är en serie kompletta pumpstationer helt färdiga för anslutning. Pumpstationerna tillverkas i glasfiber och finns i diametrar från 600 till 3000 mm. Stationerna är avsedda för avlopp, tryckavlopp och dagvatten.


640x640transp
Läs mer
183 pumpar
Pumpar
Ett brett sortiment högkvalitativa dränkbara pumpar i gjutjärn och rostfritt. Användningsområden som grund- och gråvatten, slamsugning, torrsugning, dränvatten, skärande pumpar för tryckavlopp och mycket mer.  

640x640transp
Läs mer
184 slutna tankar 19px
Specialtankar
Vi kan leverera glasfibertankar som t ex slutna tankar för avloppssystem, vattentankar, kemikalietankar och tankar för de flesta specialområden. 

Läs mer
Click to visit us on Facebook
Click to visit us on Twitter
Click to visit us on YouTube
Click to visit us our homepage
Avanmälan
$$$open$$