189 CF Logotyp Version3 Blue RGB
217 DGFX9534newfeed%2c bild palliativ v%c3%a5rd SMAL
VÄLKOMMEN PÅ WEBBINARIUM
Hur får vi en bättre och mer jämlik palliativ vård?
 
01/06/2022 08:30
Den palliativa vården i Sverige är inte jämlik utan skiljer sig markant över riket. Ett exempel på det är att det är stora skillnader när det gäller brytpunktsamtal, smärtskattning, munhälsobedömning, och personalens fortbildning och handledning. Ett annat exempel är att det framförallt är i storstäderna som det finns tillgång till särskilda mottagningar för palliativ vård av barn och ungdomar.  
 
Fler cancerpatienter skulle dessutom kunna nås av den palliativa vården i ett tidigare skede av sin sjukdom än vad de gör idag. Studier visar att tidig anslutning till palliativ vård leder till både längre överlevnadstider och bättre livskvalitet. Vi vill med detta webbinarium sprida kunskapen om det stora värdet en god palliativ vård har – och varför den ska nå fler, men också peka på de brister som finns idag.
 
Cancerfonden hälsar dig välkommen till ett kunskapswebbinarium där vi lyssnar på de utmaningar som finns inom den palliativa vården och hur den kan bli bättre, mer jämlik och nå fler i ett tidigare stadium. 

I samtalet deltar:
  • Linda Björkhem Bergman, överläkare i palliativ medicin vid Karolinska universitetssjukhuset, Docent vid KI.  
  • Henrik Ångström, överläkare, specialist i palliativ medicin vid Norrlands universitetssjukhus.
  • Alexandra Andersson, Nätverket mot gynekologisk cancer. 
Moderator: 
  •  Per Wahlstedt, sakkunnig hälso- och sjukvård, Cancerfonden.

Varmt välkommna!
När
Onsdagen den 1 juni, kl. 08.30 - 09.30.

Var
Digitalt via Zoom, länk mailas ut dagen innan webbinariet.
icon
BOKA IN
01/06/2022 08:30
Härmed tillåter jag att ni lagrar mina personliga uppgifter ovan tills detta eventet är genomfört.
The registration has been closed since 01/06/2022 08:29.