189 CF Logotyp Version3 Blue RGB
199 CF V%c3%a5ra 3 %c3%84ndam%c3%a5l Grafik RGB
Cancerfonden: Informationswebbinarium för tjänsteutlysningen 2022
Hej!
Cancerfonden kommer ha en ny extrasatsning ”Fellowship inom vårdforskning”. Detta får ni gärna sprida i era kontakter med forskare.

Cancerfonden kommer anordna ett informationswebbinarium den 30 augusti 2022 klockan 14.00 som riktar sig till alla sökande för vår tjänsteutlysning där även information kring denna extrasatsning kommer presenteras.

Ansökningsdatum för tjänsteutlysningen öppnar 25 augusti och stänger 6 oktober klockan 15.00 2022.

Här finns ett utdrag från anvisningarna för Fellowship inom vårdforskning som ni hittar på vår hemsida:

"Antalet sökta och beviljade projekt och forskartjänster inom området vårdforskning har historiskt sett varit betydligt färre än de som omfattar prekliniska, translationella- och kliniska studier. Speciellt inom sökta och beviljade forskningstjänster ser Cancerfonden att vårdforskningsområdet är klart underrepresenterat. Under senare år finns dock tecken på att nya, starka forskarmiljöer inom vårdforskning är på gång att byggas upp och utvecklas. Cancerfonden vill med denna utlysning stimulera forskare inom vårdforskningsområdet för att på så vis stärka denna del av svensk cancerforskning."

Om du har frågor så får du gärna kontakta oss på forskning@cancerfonden.se

Vänliga hälsningar
Cancerfonden
icon
BOKA IN
30/08/2022 14:00
Härmed tillåter jag att ni lagrar mina personliga uppgifter ovan tills detta eventet är genomfört.
The registration has been closed since 29/08/2022 00:00.