25 October 2020
Webbversion
Veckans viktigaste Nyheter från Carnegie Private Banking
3826 SDIPTECH
Veckans aktiecase: Köp serieförvärvaren
Teknikkoncernen har de senaste åren framgångsrikt förvärvat ett 30-tal nischbolag inom infrastrukturområdet. Kombinerat med en god organisk tillväxt har vinstutvecklingen övertygat och uppvärderats av aktiemarknaden. Den fortsatta förvärvspotentialen är attraktiv liksom den omotiverat stora rabatten relativt jämförbara serieförvärvare på Stockholmsbörsen. Nuvarande rekyl har skapat ett bra ingångsläge i aktien, vi ser en uppsida på knappt 30 procent.
LÄS AKTIECASE
”Starkt kvartal väntar för medicinteknikbolaget”
Karl Hedberg, aktiemäklare på Carnegie Private Banking, delar med sig av ett aktiecase som han tycker ser intressant ut just nu. Bolaget inom medicinteknik har flera drivkrafter och kommer sannolikt rapportera ett starkt kvartal. Karl delar även med sig av de råd han ger till sina mäklerikunder och vad han håller ögonen på just nu.  

Lyssna på avsnittet
3293 Karl
2892 PB%e2%80%93Autosignatur 200207

KONTAKTA OSS HÄR

Stockholm 08-5886 88 00      
Göteborg 031-743 08 80
Malmö 040-665 52 00

Linköping 013-36 91 90

CARNEGIE PRIVATE BANKING

privatbank@carnegie.se 
© 2018 Carnegie Investment Bank AB
640x640transp
162 CARNEGIE LOGGA SQ TR 640x640transp
Vill du inte ha Veckans viktigaste längre? Avregistrera dig här

Läs mer om hur Carnegie behandlar dina personuppgifter här.

Detta nyhetsbrev är framtaget av Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (Carnegie). Informationen i detta nyhetsbrev utgör inte investeringsrådgivning utan allmän information och ska således inte betraktas som en uppmaning, rekommendation eller råd att köpa eller sälja finansiella instrument. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan investeringsbeslut fattas. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risker och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Informationen i detta nyhetsbrev riktar sig uteslutande till kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt begränsad.