25 October 2020
Webbversion
Veckans viktigaste Nyheter från Carnegie Private Banking
3854 nobina
Veckans aktiecase: Köp bussoperatören
Nordens största kollektivtrafikföretag har visar överraskande god motståndskraft under coronakrisen. Med en snabb omställning, besparingsåtgärder och omförhandlingar flaggade bolaget nyligen för väsentligt bättre resultat än förväntat i det senaste kvartalet. De långsiktiga tillväxtutsikterna är stabila och intakta, där bland annat urbanisering och tuffare miljömål bidrar till den strukturella tillväxten. En stor del av kassaflödet kan dessutom delas ut till aktieägarna och på dagens kursnivå är direktavkastningen.
LÄS AKTIECASE
”Ökad oro igen – Så agerar vi portföljerna”
Peter Nelson, portföljförvaltare Carnegie Private Banking, delar med sig av vilka förändringar som gjorts i portföljerna den senaste tiden med anledning av den ökade oron.

Lyssna på avsnittet
3288 peter
2892 PB%e2%80%93Autosignatur 200207

KONTAKTA OSS HÄR

Stockholm 08-5886 88 00      
Göteborg 031-743 08 80
Malmö 040-665 52 00

Linköping 013-36 91 90

CARNEGIE PRIVATE BANKING

privatbank@carnegie.se 
© 2018 Carnegie Investment Bank AB
640x640transp
162 CARNEGIE LOGGA SQ TR 640x640transp
Vill du inte ha Veckans viktigaste längre? Avregistrera dig här

Läs mer om hur Carnegie behandlar dina personuppgifter här.

Detta nyhetsbrev är framtaget av Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (Carnegie). Informationen i detta nyhetsbrev utgör inte investeringsrådgivning utan allmän information och ska således inte betraktas som en uppmaning, rekommendation eller råd att köpa eller sälja finansiella instrument. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan investeringsbeslut fattas. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risker och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Informationen i detta nyhetsbrev riktar sig uteslutande till kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt begränsad.