17 November 2019
Webbversion
Veckans viktigaste Nyheter från Carnegie Private Banking
Veckans aktiecase: Köp verkstadsjätten med låg värdering och strukturellt förbättrad lönsamhet som lockar
Aktien har återhämtat sig starkt i år efter det kraftiga kursfallet under hösten och är tillbaka på nivåer före turbulensen. Den låga värderingen av aktien, såväl i relativa som absoluta termer, ger ett rejält stöd för att köpa aktien.
TILL VECKANS AKTIECASE
Nya analyser i Omvärldspodden
1) Mjukare räntetongångar globalt ger börsstöd
2) Donald Trump breddar användningen av tullvapnet och Xi Jinping står inför ultimatum vid G20
3) Veckans aktiecase: Köp verkstadsjätten
LYSSNA HÄR
Håll koll på detta imorgon
Makro: Kina industriproduktion & detaljhandel & investeringar (4.00), Japan industriproduktion (rev) (6.30), Sverige KPI (9.30), USA detaljhandel (14.30), USA industriproduktion (15.15), USA Michiganindex (16.00), USA lager osålda varor (16.00)

Centralbanker: Ryssland räntebesked (12.30)

Övrigt: Olja IEA månadsrapport (10.00)

KONTAKTA OSS HÄR

Stockholm 08-5886 88 00      
Göteborg 031-743 08 80
Malmö 040-665 52 00

Linköping 013-36 91 90

CARNEGIE PRIVATE BANKING

privatbank@carnegie.se 
© 2018 Carnegie Investment Bank AB
Vill du inte ha Veckans viktigaste längre? Avregistrera dig här

Läs mer om hur Carnegie behandlar dina personuppgifter här.

Detta nyhetsbrev är framtaget av Private Banking inom Carnegie Investment Bank AB (Carnegie). Informationen i detta nyhetsbrev utgör inte investeringsrådgivning utan allmän information och ska således inte betraktas som en uppmaning, rekommendation eller råd att köpa eller sälja finansiella instrument. Adekvat och professionell rådgivning skall alltid inhämtas innan investeringsbeslut fattas. Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risker och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Informationen i detta nyhetsbrev riktar sig uteslutande till kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt begränsad.