EDP Vision 2024
Webbversion
540 VertiGIS Logo Color (002)
656 bg computers
EDP Vision 2024
Vi går ett nytt spännande år till mötes. Fortsatt fokus kommer vara på olika aspekter av digitalisering. Nyttan och möjligheterna att använda EDP Vision tillsammans med e-tjänster, antingen kommuners egenutvecklade eller via olika e-tjänsteplattformar, kommer att öka ytterligare.
Livsmedel
För rapporteringen till Livsmedelsverket för 2023 års kontroller som ska göras i januari 2024 rekommenderar vi version 1.33.7. Nya checklistor för 2024 finns att ladda ner under Filnedladdning i webbhjälpen.

Detta års utveckling har till stor del präglats av det som gjorts och fortfarande görs för den nya riskklassningsmodell som Livsmedelsverket fastställt och som lagts in i EDP Vision tidigare i år.

De kontroller som görs för livsmedelsobjekt från och med januari 2024 ska göras enligt den nya modellen, men den första versionen av EDP Vision som kommer 2024 kommer inte att innehålla allt som behövs för detta. Därför kommer checklistmallarna för livsmedel för 2024 vara specialanpassade för att lägga in kontrollerna i registret Tillsynsbesök i EDP Vision. De tillsynsbesök för livsmedelsobjekt som är inlagda 2024 kommer sedan att konverteras över till det nya registret för livsmedelskontroll. I webbhjälpen, under Registrera livsmedelskontroller för 2024 i registret Tillsynsbesök, finns det beskrivet vad som behöver fyllas i för att konverteringen till livsmedelskontroller sedan ska gå smärtfritt.

Checklista Webb kommer inte att kunna användas för livsmedelskontroller, men i och med att det till att börja med läggs in som tillsynsbesök så kan den användas till det fram till dess att registret för livsmedelskontroller har kommit på plats och konvertering har skett. Arbete pågår för att ta fram ett fältstöd även för livsmedelskontrollerna. Registret för tillsynsbesök och Checklista Webb kommer ändå finnas kvar för att fortsätta användas för andra tillsynsområden.
640x640transp 677 TillsynsplaneringLivsmedelEnheter2
För att kunna planera tillsynen enligt den nya livsmedelskontrollen med riskklassperioder över fem år, så tillkommer det fält för vilket år som kontrollen är planerad till, om tillsynsobjektet ingår i en fokusgrupp, om det är någon handläggare som har reserverat livsmedelsobjektet för kommande kontroll samt en uträkning för när nästa kontroll senast bör göras för att hålla antalet kontroller inom riskklassperioden. Dessa fält kommer finnas inne i EDP Vision men även vara tillgängliga via en tilläggsprodukt för webb, Tillsynsplanering Livsmedel. Den körs i webb med dator eller mobil enhet.
Kommande versioner
Första versionen som kommer 2024 kommer att innehålla historikhantering för den nya riskklassningen för livsmedelsobjekt och möjlighet att riskklassa kontaktmaterialverksamheter samt justeringar som gjorts för e-tjänstinkorgen.

Följande version kommer att innehålla registret för livsmedelskontroller och konvertering av tillsynsbesök för livsmedelsobjekt som är inlagda 2024 till det.

Under året kommer det även en version med de ändringar som behövs för att rapportera 2024 års kontroller i januari 2025.
Referensgrupper
I vårt utvecklingsarbete vill vi jobba tätt tillsammans med engagerade kunder. Det innebär att vi kommer att fråga efter intresserade kommuner och personer inom olika ämnesområden. Först ut är att kopplingen mellan EDP Vision och GEOSECMA kommer att utvecklas vidare. Orsaken är en teknisk förändring som gör att vi kommer att behöva göra om delar av den.

Då vill vi även fånga upp om det är något som ni som använder det vill att vi ska passa på att förändra. Det kan vara funktioner som kan justeras, saknas eller till och med vara överflödiga och inte längre behövs. Är ni intresserade av att vara med i en referensgrupp gällande kopplingen mot GEOSECMA så skicka ett meddelande direkt till inge.larsson@vertigis.com.
540 VertiGIS Logo Color (002)
Ni har fått det här utskicket för att Ni varit i kontakt med oss tidigare och därav tror vi att detta kan vara av intresse för Er. Klicka här för att avanmäla Er från dessa utskick. Observera att Ni då avanmäler Er från alla slags utskick från oss.