Utbildning EDP Future - Renhållning - med Susanne Hammarberg - 6/12 & 8/12 Kl. 9:00-16:00
  
En utbildningsplats kostar 6850 SEK per person.