Utbildning EDP Future - Layoutdesigner - med Maria Jogefält - 15/9 Kl. 9:00 - 16:00
  
En utbildningsplats kostar 4850 SEK per person.
The registration has been closed since 09/09/2022 17:00.