Utbildning EDP Future - Layoutdesigner - med Johnny Kristensen - 6/10 Kl. 9:00 - 16:00 - STOCKHOLM
  
En utbildningsplats kostar 5000 SEK per person inkl. lunch.