Utbildning EDP Future - Ekonomi Grund Bet. Resk. Bokf. - med Elisabeth Jansson - 6/12 Kl. 13:00-16:00 & 7/12 Kl. 9:00-12:00
  
En utbildningsplats kostar 4850 SEK per person.