Utbildning EDP Future - Ekonomi Grund Bet. Resk. Bokf. - med Elisabeth Jansson - 26/10 Kl. 13:00-16:00 & 27/10 Kl. 9:00-12:00
  
En utbildningsplats kostar 4850 SEK per person.
The registration has been closed since 19/10/2022 00:00.