Utbildning EDP Vision - Grund del 2 - Miljö - med Tomas Fredriksson - 9/2 Kl. 09:00- 15:00
  
En utbildningsplats kostar 5300 SEK per person.