Utbildning EDP Vision - Layout - Med Joel Niklasson - 17/2 Kl. 9:00 - 15:00
  
En utbildningsplats kostar 5300 SEK per person.