Utbildning EDP Vision - Fördjupning - egna checklistor och anpassade mallar - med Tomas Fredriksson - 22/3 - Kl. 8.30-12
  
En utbildningsplats kostar 2900 SEK per person.
The registration has been closed since 21/03/2023 00:00.