Utbildning EDP Future - Renhållning - med Susanne Hammarberg - 17/5 & 18/5 Kl. 9:00-16:00 - BORÅS
  
En utbildningsplats kostar 8300 SEK per person.