Utbildning EDP Future - Layoutdesigner - med Maria Jogefält - 16/3 Kl. 9:00 - 16:00
  
En utbildningsplats kostar 5300 SEK per person.