Utbildning EDP Vision - Fördjupning checklistor och anpassade mallar - med Tomas Fredriksson - 5/10 Kl. 8:30 - 12:00
  
En utbildningsplats kostar 2900 SEK per person.
The registration has been closed since 28/09/2023 00:00.