Utbildning EDP Future - Layoutdesigner - med Maria Jogefält - 19/10 Kl. 9:00 - 16:00 - STOCKHOLM
  
En utbildningsplats kostar 5600 SEK per person.