Utbildning EDP Future - Layout - med Johnny Kristensen - 29/11 Kl. 9:00-16:00 - BORÅS
  
En utbildningsplats kostar 5600 SEK per person.
The registration has been closed since 22/11/2023 00:00.