Utbildning EDP Future - Ekonomi Grund Betalning Reskontra Bokföring - med Elisabeth Jansson - 11/11 Kl. 9:00 - 16:00
  
En utbildningsplats kostar 4850 SEK per person.