Utbildning EDP Future - VA - med Martina Johansson - 8/12 Kl. 13:00-16:00 & 9/12 Kl. 9:00-12:00
  
En utbildningsplats kostar 4850 SEK per person.