Utbildning EDP Future - Renhållning - med Susanne Hammarberg - 16/11 & 18/11 Kl. 9:00-16:00
  
En utbildningsplats kostar 6850 SEK per person.