Utbildning EDP Future - Renhållning - med Susanne Hammarberg - 7/12 & 9/12 Kl. 9:00-16:00
  
En utbildningsplats kostar 6850 SEK per person.