Utbildning EDP Future - VA - med Martina Johansson - 9/2 Kl. 13:00-16:00 & 10/2 Kl. 9:00-12:00
  
En utbildningsplats kostar 4850 SEK per person.