Utbildning EDP Future - VA - med Martina Johansson - 20/4 Kl. 13:00-16:00 & 21/4 Kl. 9:00-12:00
  
En utbildningsplats kostar 4850 SEK per person.