Utbildning EDP Future - Layoutdesigner - med Maria Jogefält - 16/2 Kl. 9:00 - 16:00
  
En utbildningsplats kostar 4850 SEK per person.