Utbildning EDP Future - Renhållning - med Susanne Hammarberg - 22/3 & 24/3 Kl. 9:00-16:00
  
En utbildningsplats kostar 6850 SEK per person.