Nyhetsbrev från Enter Fonder Webbversion
287 Logga Sverige
1x1 296 Water drop
1x1
Enter publicerar egen hållbarhetsrapport

Som många av er kanske läst om i Dagens Industri och andra nyhetsmedia, publicerar vi idag vår hållbarhetsrapport för första kvartalet 2019. 

Den belyser våra fonders hållbarhetsarbete och ger en utförlig beskrivning av ett antal innehav ur ett hållbarhetsperspektiv. Rapporten belyser vikten av att kombinera den kvantitativa hållbarhetsanalysen med finansiell bolagsanalys som vilar på närhet till bolagen.
293 bruntonskargard2000x434   slider
Enter Fonders Hållbarhetsrapport kvartal 1 2019

Investeringar uppvisar positiv trend

Utfallet för kvartal 1 2019 visar att fonderna bibehåller en positiv hållbarhetsmässig trend. Samtliga fonder minskar sitt koldioxidavtryck för fjärde kvartalet i följd, även andelen kvinnor i styrelse och på ledande position ökar för samtliga fonder.

Vi noterar att 68% av innehaven bedöms bedriva ett hållbarhetsarbete som placerar sig i den främsta kvartilen i jämförelse med sina närmaste branschkollegor. Tre bolag (Camurus, Medicover och Resurs Holding) placerar sig i den sämsta kvartilen. På sidan 8 i rapporten ger vi vår syn på Camurus utfall och hur de bedriver sitt hållbarhetsarbete. Här ger vi även vår syn på AAKs samt Volvos hållbarhetsarbete. Båda är exempel på bolag som identifierats med hög exponering mot hållbarhetsrelaterade risker.
Läs rapporten
Click to visit us on LinkedIn
Avanmälan